Không công bố thông tin đúng thời hạn, một cổ đông của Khoáng sản Á Cường bị phạt 30 triệu đồng


Một cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (mã chứng khoán: ACM) vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 30 triệu đồng, do không công bố thông tin đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 246/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Yến Ngọc.

Cụ thể, ngày 24/12/2020, bà Ngọc đã mua vào 1 triệu cổ phiếu ACM của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, nâng tỷ lệ quyền biểu quyết của bà Ngọc tại ACM lên 6,19%.

Đến ngày 29/12/2020, bà Ngọc lại bán 1,12 triệu cổ phiếu ACM, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới 5% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của ACM (còn 3,92%).

Tuy nhiên, ngày 01/02/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được văn bản giải trình và công bố thông tin ngày trở thành cổ đông lớn, ngày không còn là cổ đông lớn của bà Ngọc tại CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường.

Bà Lê Thị Yến Ngọc đã có hành vi vi phạm hành chính khi công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Chiểu theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, bà Ngọc bị phạt tiền 30 triệu đồng.