Không ngừng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan

PV.

Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành Hải quan là thu, nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong những năm qua, sự tăng trưởng của kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tăng lên nhanh chóng, đồng nghĩa với sự gia tăng tương ứng khối lượng công việc của Hải quan Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ thu, nộp thuế. Để đạt được kết quả đó, công tác cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin được đặt lên hàng đầu…

  Từ ngày 12/11, 3 thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh tàu biển được thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia - NSW
Từ ngày 12/11, 3 thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh tàu biển được thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia - NSW

Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách

Thống kê số thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Hải quan trong 10 năm vừa gần đây cho thấy, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan luôn chiếm từ 25 đến 30% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN). Năm 2004 tổng thu nộp NSNN của ngành Hải quan đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 700 lần so với năm 1990. Từ năm 2004 đến nay, số thu này đã tăng gấp 5 lần, nếu như năm 2005 số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt khoảng 50 nghìn tỷ đồng thì đến 2014 số thu này đã đạt đến con số 249 nghìn tỷ đồng, trong năm 2015 phấn đấu đạt 265 nghìn tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, ngành Hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực thu, nộp thuế xuất nhập khẩu. Điều đó được thể hiện như sau:

- Từ năm 2007, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Ngành phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan tham mưu để triển khai, từng bước áp dụng CNTT để thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thu, nộp thuế.

- Trong giai đoạn từ 2007 đến 2011: Tổng cục Hải quan đã thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin giữa các cơ quan Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính về tình hình nộp thuế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bước đầu áp dụng Giấy nộp tiền điện tử.

- Từ 2012 đến nay: Thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và các ngân hàng thương mại để thực hiện việc thanh toán điện tử. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện thanh toán điện tử, phối kết hợp với các ngân hàng thương mại trong việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ và phát triển các ứng dụng trao đổi thông tin.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với 23 ngân hàng thương mại, tổng số tiền thuế thực hiện qua hình thức thanh toán điện tử chiếm tỷ lệ 72% tổng số thu của ngành Hải quan. 100% các Cục Hải quan và chi cục hải quan đã thực hiện chấp nhận thanh toán điện tử.

Việc thực hiện thanh toán điện tử đã giúp doanh nghiệp thanh toán tiền thuế mọi lúc, mọi nơi, thời gian nộp thuế giảm (trước đây mất thời gian từ 1 - 2 ngày, cá biệt có thể mất 5 ngày, nay chỉ còn 3 phút); hạn chế tình trạng cưỡng chế, xét ân hạn nhầm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp. Công tác quản lý theo dõi số liệu nộp thuế nhanh chóng, chính xác hơn. Cùng với việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, việc áp dụng thanh toán điện tử góp phần giảm thời gian thông quan, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình thông quan. Đây cũng là tiền đề cho việc mở rộng thanh toán điện tử đối với các loại phí và lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính của các Bộ, Ngành tham gia vào Cơ chế một cửa quốc gia.

Không ngừng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cải cách, hiện đại hóa để mang lại những tiện ích cao nhất cho doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trong của ngành Hải quan trong thời gian qua. Để làm được điểu này, công tác hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý hải quan là điều kiện tiên quyết, trong đó có việc thực hiện đăng kiểm điện tử thông qua Cổng thông tin Một cửa quốc gia

Lĩnh vực đăng kiểm hiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) đang nỗ lực làm việc nhằm thúc đẩy kết nối với cơ quan công an và thuế nội địa để hoàn tất thủ tục đăng ký và hoàn thuế trước bạ. Như vậy sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng kiểm.

Qua một thời gian nỗ lực làm việc và chuẩn bị giữa Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) với Cục Đăng kiểm, đến tháng 5/2015 đã chính thức đưa vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với 2 thủ tục thuộc lĩnh vực này là: cấp giấy Chứng nhận chất lượng trực tuyến đối với mô tô, xe máy nhập khẩu (xe, động cơ để lắp ráp) và xe đạp điện nhập khẩu.

Tiếp đó, tháng 8/2015 mở rộng triển khai với 3 thủ tục là cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới; xe máy chuyên dùng và xe bốn bánh chở người nhập khẩu.

Như vậy, khi doanh nghiệp tiến hành 5 thủ tục nói trên, mọi khâu liên quan gồm tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đều được thực hiện theo phương thức hồ sơ điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ www.vnsw.gov.vn.

Doanh nghiệp không cần trực tiếp đến cơ quan Đăng kiểm và Hải quan nữa, mà chỉ cần đăng ký và nhận kết quả qua internet.

Nếu so với trước, đây là bước tiến rất lớn. Bởi vì trước kia, để hoàn thành quy trình cấp giấy chứng nhận, cơ quan đăng kiểm phải thực hiện 14 công đoạn thủ công. Khách hàng cũng phải đi lại giữa các cơ quan Đăng kiểm, Hải quan ít nhất ba lần. Đó là trên lý thuyết, còn thực tế nhiều trường hợp chỉ cần trong hồ sơ kê khai có chút sai sót, nhầm lẫn, khách hàng còn phải đi lại nhiều lần để hoàn thành hồ sơ. Cơ quan giải quyết cũng phải đưa lên, đưa xuống nhiều lần mới xong, kéo dài thời gian xử lý và gây ra rất nhiều phiền phức cho cả DN và cán bộ nghiệp vụ.

Điều này được giải quyết triệt để khi cơ chế trực tuyến một cửa Đăng kiểm chính thức vận hành. Khách hàng không còn phải đi lại giữa cơ quan Đăng kiểm và Hải quan để làm thủ tục.

Nhờ đó, thời gian hoàn thành thủ tục đối với các trường hợp thông thường được rút ngắn từ 5 - 10 ngày như hiện nay xuống còn 1 - 2 ngày, nghĩa là chỉ còn khoảng 1/5 so với trước kia.

Tính đến ngày 12/10/2015, đã có 504 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng (cho mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy chuyên dùng, xe cơ giới, xe 4 bánh) được thực hiện cho 152 doanh nghiệp thông qua NSW.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tùng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia): Tổng cục Hải quan đang nỗ lực làm việc và thúc đẩy kết nối với cơ quan công an và thuế nội địa trong thời gian sớm nhất. Khi đó thủ tục đăng ký và hoàn thuế trước bạ sẽ được hoàn tất, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng kiểm.