Khuyến công Hưng Yên: Tích cực triển khai nhiệm vụ đề án 2024

Yến Tâm

Năm 2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2024. Ước tổng kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 hỗ trợ là 1, 35 tỷ đồng.

Các đơn vị được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đều nhận thức rõ, sử dụng kinh phí khuyến công đúng quy định, hiệu quả,.
Các đơn vị được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đều nhận thức rõ, sử dụng kinh phí khuyến công đúng quy định, hiệu quả,.

Thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 12/11/2020, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương 2024.

Theo đó, kế hoạch được xây dựng cụ thể với 1 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 1 đề án tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2024, 1 đề án thông tin tuyên truyền về phát triển của ngành Công Thương Hưng Yên năm 2024 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ước tổng kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 hỗ trợ là 1 tỷ 350 triệu đồng.

Để triển khai nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên và Trung tâm xúc tiến thương mại tiếp tục chủ động tích cực triển khai kế hoạch, đề án được duyệt từ sớm để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tích cực bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các cơ sở công nghiệp nông thôn, đơn vị, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện đề án và kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền với nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng về các vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến công nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành địa phương và các cơ sở công nghiệp nông thôn về chính sách khuyến công.

Theo đánh giá của Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên, các đề án sau khi được hỗ trợ kinh phí khuyến công đã thu được kết quả đáng khích lệ, có tác dụng rõ rệt với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Phần lớn các đơn vị nhận được hỗ trợ có sự phát triển tốt, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn tại địa phương, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, Trung tâm và các đơn vị được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đều nhận thức rõ, sử dụng kinh phí khuyến công đúng quy định, hiệu quả, đúng mục đích đề ra của đề án được duyệt, mục tiêu của hoạt động khuyến công.