Quảng Bình tiếp tục nâng cao hiệu quả từ nguồn vốn khuyến công

Đức Mạnh

Theo ông Lê Mậu Khánh - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình, thời gian qua, thông qua các nguồn vốn quốc gia và địa phương, Quảng Bình đã triển khai đồng bộ các hoạt động khuyến công. Qua đó đã giúp các cơ sở sản xuất nâng cao nhận thức về công nghiệp hóa, ứng dụng công nghệ mới, từ đó mạnh dạn mở rộng đầu tư phát triển sản xuất một cách hiệu quả.

Tỉnh Quảng Bình ưu tiên hỗ trợ những đề án ứng dụng máy móc thiết bị, lồng ghép với hỗ trợ phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu.
Tỉnh Quảng Bình ưu tiên hỗ trợ những đề án ứng dụng máy móc thiết bị, lồng ghép với hỗ trợ phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu.

Thống kê của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình cho thấy, năm 2023, Trung tâm đã triển khai 3 đề án thuộc kế hoạch khuyến công quốc gia với tổng kinh phí 2,42 tỷ đồng. Các đề án bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao; đồng thời thu hút 148 tỷ đồng vốn đối ứng và mang lại doanh thu trên 200 tỷ đồng cho các đơn vị thụ hưởng.

Thông quá các chương trình khuyến công, các cơ sở sản xuất của Tỉnh đã nâng cao nhận thức về công nghiệp hóa, ứng dụng công nghệ mới, từ đó mạnh dạn mở rộng đầu tư phát triển sản xuất một cách hiệu quả. Trong đó, đặc biệt phải kể đến vai trò các cụm công công nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp. Việc hình thành các cụm công nghiệp đã tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tập trung, hạn chế chế sản xuất nhỏ lẻ, thúc đẩy chuyển dịch sản xuất theo hướng công nghiệp, nâng cao hiệu quả.

Có thể thấy, thời gian qua, thông qua nguồn vốn của quốc gia và địa phương, Quảng Bình đã triển khai đồng bộ các hoạt động khuyến công tập trung vào các nội dụng như đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề và phát triển nghề cho người lao động; hỗ trợ các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới... Từ chương trình khuyến công địa phương đã hỗ trợ kinh phí cho hơn 120 cơ sở đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.

Tuy nhiên, theo ông Lê Mậu Khánh, tình hình kinh tế hiện nay vẫn còn khó khăn, tăng trưởng thấp. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do đơn hàng giảm, kinh phí hoạt động hạn hẹp. Do đó, từ nay đến hết năm 2024, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, nâng cao hiệu quả nguồn vốn khuyến công, Trung tâm đã đăng ký và xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia 1 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên gỗ nén năng lượng cho Công ty cổ phần năng lượng xanh VINAFO. Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các chương trình, đề án khuyến công địa phương năm 2024. 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác khuyến công và xúc tiến thương mại; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, xúc tiến thương mại; chú trọng đào tạo nghề, ưu tiên cho các ngành, nghề truyền thống; ưu tiên hỗ trợ những đề án ứng dụng máy móc thiết bị, lồng ghép với hỗ trợ phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy cơ hội trao đổi, kết nối tiêu thụ các sản phẩm.