Kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng hiện đại

Theo Minh Huệ/tapchithue.com.vn

Là một trong những giải pháp mà Kho bạc Nhà nước (KBNN) đề ra nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2018.

KBNN sẽ quản lý kiểm soát chi NSNN theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Nguồn: Minh Huệ
KBNN sẽ quản lý kiểm soát chi NSNN theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Nguồn: Minh Huệ

Tính đến hết tháng 5, lũy kế giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2018 qua KBNN là 84.188,5 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch. Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 83.531,5 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch; nguồn thu để lại giải ngân là 657 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch KBNN nhận được.

Qua theo dõi tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2018 cho thấy, vốn giải ngân cao hơn về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2017 (số vốn giải ngân đến thời điểm ngày 31/5/2017 là 70.918,4 tỷ đồng).

Kết quả này là do các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung quyết liệt hoàn thành công tác phân bổ dự toán đầu năm nguồn vốn đầu tư công năm 2018, đặc biệt là vốn trái phiếu Chính phủ được triển khai phân bổ ngay từ những ngày đầu năm. Đồng thời các chủ đầu tư cũng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án chuyển tiếp, công trình trọng điểm.

Mặc dù kết quả giải ngân đã cao hơn cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn chưa đạt được kết quả như kế hoạch đạt ra. Trong thời gian tới, với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018, KBNN cho biết sẽ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính để chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố thực hiện chi ngân sách Nhà nước (NSNN) theo đúng chủ trương, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 của Chính phủ.

Tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách. Chủ động nắm bắt những vướng mắc phát sinh tại địa phương về cơ chế chính sách, về quy trình kiểm soát chi NSNN để kịp thời báo cáo tham mưu các đơn vị chức năng tháo gỡ khó khăn.

Quản lý kiểm soát chi NSNN theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các dịch vụ công trực tuyến KBNN và hoàn thiện hệ thống dịch vụ công đảm bảo hoạt động thông suốt đáp ứng tối đa yêu cầu của đơn vị sử dụng ngân sách. 

Ngoài ra, đối với KBNN tỉnh, thành phố, KBNN yêu cầu phối hợp với cơ quan tài chính đảm bảo đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu thanh toán chi trả theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư tại mọi thời điểm; thực hiện kiểm soát thanh toán ngay khi nhận được đầy đủ hồ sơ do đơn vị gửi đến theo quy định, không được để tồn đọng hồ sơ tại KBNN mà không có lý do chính đáng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi, cần chủ động trao đổi và hướng dẫn để các đơn vị hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh toán theo quy định, tránh để đơn vị phải đi lại nhiều lần. 

Định kỳ hàng quý, KBNN các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tọa đàm với chủ đầu tư để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư, nhất là các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; đồng thời tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền để có biện pháp tháo gỡ kịp thời nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2018.