Ngành Hải quan:

Kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải, quá khổ

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có công văn chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải quá tải, quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan.

Tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải quá tải, quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan.
Tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải quá tải, quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan đề nghị, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, đồng thời thông báo cho các doanh nghiệp (DN) kinh doanh kho, bãi, cảng để phối hợp thực hiện; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định.

Trường hợp các cơ quan chức năng trong nội địa kiểm tra phát hiện phương tiện vận tải vi phạm quy định về quá khổ, quá tải, phương tiện chở thùng tự chế “giả container" được cơ quan hải quan niệm phong kẹp chì, cho thông quan, lưu thông trong nội địa thì xem xét xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo chi cục và các công chức liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan cho các phương tiện vận tải này.

Trường hợp DN kinh doanh kho, bãi, cảng tự ý cho phép phương tiện vận tải vi phạm quy định về quá khổ, quá tải, phương tiện chở thùng tự chế “giả container” vận chuyển hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan thì DN tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn đối với trường hợp có phát sinh xe siêu trường, siêu trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng.

Trước đó, cuối năm 2022, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị không giải quyết thủ tục hải quan thông quan nhập cảnh, kẹp chì hải quan đối với phương tiện chở hàng hóa quá trọng tải thiết kế ghi trong giấy đăng ký xe, vượt quá khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;

Thực hiện niêm phong kẹp chì, xác nhận hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan đối với container chứa hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan đáp ứng điều kiện niêm phong giám sát hải quan, tiêu chuẩn kích cỡ container.

Đối với các trường hợp xe siêu trường, siêu trọng có giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì chỉ cho phép xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển và xác nhận hàng qua khu vực giám sát khi phương tiện vận chuyển đáp ứng điều kiện về phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và điều kiện lưu hành phương tiện trên đường bộ được quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 7/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.