Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đối với hàng chuyển phát nhanh

Theo baohaiquan.vn

Trước vướng mắc của doanh nghiệp về khai báo và làm thủ tục đối với loại hình hàng hóa nhập khẩu chuyển phát nhanh, ngày 9/8, Cục Hải quan TP.HCM đã tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Hàng hóa nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh. Nguồn: PV.
Hàng hóa nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh. Nguồn: PV.
Trong quá trình thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; công văn số 1589/GSQL-GQ1 ngày 1/8/2017, tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát sinh vướng mắc đối với loại hình hàng hóa chuyển phát nhanh.
 
Về loại hình khai báo, theo hướng dẫn tại Điểm 5 công văn số 1589/GSQL-GQ1, “ Đối với mã loại hình A11: doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu nhập; Đối với loại hình A12: doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan khác chi cục hải quan cửa khẩu".

Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, quy định này gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc khai báo. Chẳng hạn, đối với Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, do chi cục này chưa được công nhận là chi cục hải quan cửa khẩu cho nên doanh nghiệp phải khai báo loại hình A12, trong khi hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp là hàng hóa kinh doanh tiêu dùng, không phải kinh doanh phục vụ sản xuất.

Đối với các chi cục hải quan cửa khẩu, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg: trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, thiết bị, máy móc, linh kiện, phụ tùng để phục vụ gia công, sản xuất được làm thủ tục hải quan tại cơ quan Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất hoặc tại cửa khẩu nhập. Nếu doanh nghiệp làm thủ tục tại cửa khẩu thì phải khai báo loại hình A11, không được khai báo loại hình A12, trong khi hàng hóa của doanh nghiệp là hàng kinh doanh phục vụ sản xuất không phải kinh doanh tiêu dùng.

Nếu yêu cầu doanh nghiệp khai báo theo hướng dẫn trên thì doanh nghiệp gặp khó khăn với cơ quan Thuế trong việc báo cáo quyết toán thuế, thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng và cơ quan kiểm tra sau thông quan của Hải quan về khai báo sai mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh- Cục Hải quan TP.HCM cho biết, trước khi Quyết định 15 có hiệu lực, đơn vị này đã thông báo cho các doanh nghiệp chuyển phát nhanh biết các quy định mới liên quan đến việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyên phát nhanh để thông báo cho đối tác khi làm thủ tục gửi hàng về Việt Nam. 

Để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, Cục Hải quan TP.HCM đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn khai báo loại hình theo mục đích sử dụng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thuận lợi trong công tác quản lý hải quan.