Kienlong Bank phấn đấu lợi nhuận trước thuế năm 2013 tăng 11%

PV.

(Tài chính) Năm 2013, Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlong Bank) phấn đấu tổng tài sản tăng 19%, vốn huy động đạt 20%, tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 11%.

Giao dịch tại Kienlong Bank
Giao dịch tại Kienlong Bank
Theo thông tin từ báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Kienlong Bank. Năm 2012, mặc dù, gặp nhiều khó khăn nhưng Kienlong Bank vẫn hoạt động hiệu quả, an toàn, ổn định.

Trong năm qua, Kienlong Bank mở thêm được 3 chi nhánh mới đưa tổng số lên 96 điểm giao dịch tại 26 tỉnh, thành trong cả nước. Tổng tài sản đạt 18.581 tỷ đồng, tăng 4,10% so năm 2011, vốn huy động 14.751 tỷ đồng, tăng 5,29% so năm trước, đạt 101% kế hoạch; dư nợ cho vay là 9.683 tỷ đồng, tăng 15,22% so năm 2011 và đạt 100,19% kế hoạch. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 468 tỷ đồng, chỉ đạt 88%...

Năm 2013, Kienlong Bank sẽ phát triển theo định hướng hoạt động an toàn, bền vững, đa dạng hóa hoạt động dịch vụ ngân hàng. Phấn đấu trong năm 2013, tổng tài sản tăng 19%, vốn huy động đạt 20%, dư nợ cho vay tăng 19%, tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 11%, mức cổ tức dự kiến 10%, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng.