Kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng 21,6 tỷ USD


Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan về tình hình công tác tháng 6 năm 2019, trong đó các mặt hàng chủ yếu xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 21,6 tỷ USD tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Dầu thô xuất khẩu trong tháng 6/2019 ước tính đạt 290 nghìn tấn, giảm 15,9% so với tháng trước và trị giá là 143 triệu USD, giảm 24,4%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 6 tháng/2019 ước đạt 2.004 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.033 triệu USD, tăng 6,4% về lượng và giảm 1,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2019 ước tính là 850 triệu USD, giảm 5,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng/2019 ước đạt 4,87 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may ước tính trong tháng 6/2019, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,85 tỷ USD, tăng 4,3%  so với tháng trước và nâng trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong 6 tháng/2019 lên 15,04 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Giày dép các loại trị giá xuất khẩu trong tháng 06/2019 ước tính đạt 1,7 tỷ USD, giảm 1,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng/2019 ước đạt 8,81 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 6/2019 ước tính là 3 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng/2019 lên gần 15,55 tỷ USD, tăng 14,31% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại & linh kiện ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 6/2019 là 3,8 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 6/2019, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 23,526 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, xuất khẩu trong tháng 6/2019 ước tính trị giá là 1,4 tỷ USD, giảm 6,9% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng/2019 ước đạt 8,22 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018.