Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 3 đạt trên 33 tỷ USD

PV.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 3/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 33,7 tỷ USD, tăng 19,3% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 16,3 tỷ USD, tăng 24,4% so với tháng trước và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với tháng trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo Tổng cục Hải quan, với kết quả ước tính trên, trong 3 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 89,36 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 43,73 tỷ USD, tăng 12,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 45,63 tỷ USD, tăng 22,4%.
Cụ thể, về mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 2,7 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,39 tỷ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước.
Ước tính trong tháng 3/2017, xuất khẩu hàng dệt may của cả nước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 51,4% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 3 tháng/2017 lên 5,63 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trị giá xuất khẩu trong tháng 3/2017 ước tính đạt 2 tỷ USD, tăng 16,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm 2017 ước tính là 5,31 tỷ USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước…
Về các mặt hàng nhập khẩu trong tháng 3/2017, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3 là 2,8 tỷ USD, tăng 11,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 7,62 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 2,7 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 7,31 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với điện thoại các loại và linh kiện ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 1,1 tỷ USD, tăng 15,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 2,89 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước…

Về các mặt hàng xăng dầu các loại, nhập khẩu trong tháng 3/2017 ước tính là 1 triệu tấn, tăng 27,6% so với tháng trước và trị giá là 520 triệu USD, tăng 20,9%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 3 tháng/2017 ước đạt 2,63 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,42 tỷ USD, giảm 4,3% về lượng và tăng 56,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước…