Kinh doanh hoạt động thể thao phải có nguồn tài chính bảo đảm

PV.

Đây là một trong ba điều kiện bắt buộc mà các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải đảm bảo để được hoạt động trong lĩnh vực này.

Các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động. Nguồn: dantri.com.vn
Các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động. Nguồn: dantri.com.vn

Theo đó, Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao vừa được Chính phủ ban hành yêu cầu các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải đảm bảo các điều kiện:

Một là, có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

Hai là, có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh hoạt động thể thao. Nguồn tài chính do cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao tự chịu trách nhiệm.

Ba là, có nhân viên chuyên môn khi kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định.

Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao thuộc một trong các trường hợp sau đây phải có người hướng dẫn tập luyện thể thao: Cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao; kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện.


Riêng cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải có đủ nhân viên chuyên môn sau: Người hướng dẫn tập luyện thể thao; nhân viên cứu hộ; nhân viên y tế thường trực hoặc văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất về nhân viên y tế để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm trong trường hợp cần thiết.