Kinh nghiệm giúp áp dụng BSC và KPI thành công

Hạ Băng

Áp dụng hệ thống BSC và KPI đem lại nhiều lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp trong cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo tiền đề cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp Việt còn gặp nhiều khó khăn khi áp dụng hệ thống quản lý BSC và KPI.
Các doanh nghiệp Việt còn gặp nhiều khó khăn khi áp dụng hệ thống quản lý BSC và KPI.

BSC là một hệ thống quản lý giúp cho doanh nghiệp thiết lập, thực hiện, giám sát, đo lường để đạt được các chiến lược và các mục tiêu của mình.

Sau khi các doanh nghiệp thiết lập và phát triển các chiến lược, doanh nghiệp sẽ triển khai, thực hiện và giám sát chiến lược thông qua 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quá trình hoạt động nội bộ, học tập và phát triển.

KPI có nghĩa là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc có thể định lượng được để theo dõi tiến độ đạt được mục tiêu hoặc đối tượng cụ thể. Chỉ số này cho biết các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào trong việc đáp ứng các mục tiêu của họ, xác định xem có đang đi đúng hướng đi đạt được kết quả mong muốn hay không.

KPI có thể bao gồm lợi nhuận, số lượng bán hàng, doanh thu, chi phí trung bình hàng năm... Việc phân tích KPI thường xuyên giúp cung cấp một cái nhìn tổng quan chắc chắn về hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp, nhằm có những điều chỉnh cần thiết.

BSC và KPI là những công cụ quản lý hiệu suất, hệ thống này bản chất là một công cụ quản trị chiến lược, quản trị mục tiêu một cách xuyên suốt từ cấp cao nhất đến những vị trí thấp nhất trong một tổ chức.

Việc áp dụng thành công hệ thống BSC và KPI giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng. Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp Việt còn gặp nhiều khó khăn khi áp dụng hệ thống quản lý này.

Theo các chuyên gia, một vài kinh nghiệm, giúp doanh nghiệp áp dụng thành công BSC và KPI được giới chuyên gia chỉ ra như sau:

Một là, chuẩn bị cơ sở hạ tầng đầy đủ

Việc chuẩn bị này khá đơn giản đối với mỗi doanh nghiệp mà bản chất đây cũng là những chức năng, nhiệm vụ không thể thiếu được của tổ chức nhưng có thể do thói quen, do sự thiếu quan tâm của các cấp lãnh đạo mà những chức năng chưa được đặt đúng vai trò của nó.

Vai trò của những bước chuẩn bị cần thiết này có lẽ không cần phải nhấn mạnh lại khi đây chính là yếu tố nhằm khắc phục những sai lầm cơ bản trong quá trình triển khai và ứng dụng BSC và KPI.

Hai là xây dựng BSC và KPI

Để áp dụng thành công đòi hỏi mỗi doanh nghiệp triển khai cần nghiên cứu kỹ lưỡng để có được một hệ thống tối ưu nhất ngay lần đầu tiên áp dụng. 

Doanh nghiệp cần lựa chọn đội ngũ xây dựng BSC và KPI phù hợp: Những đối tượng được lựa chọn để triển khai xây dựng hệ thống này chắc chắn phải là đội ngũ cán bộ chủ chốt có chuyên môn và kinh nghiệm nhất của tổ chức. Trong đó, người đứng đầu doanh nghiệp sẽ nắm vai trò của định hướng và xác lập hệ thống những nguyên tắc cốt lõi của hệ thống.

Ba là sử dụng kết quả đánh giá KPI một cách hiệu quả

Sử dụng kết quả đánh giá KPI cho việc định hướng các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Kết quả đánh giá KPI là bức tranh phản ánh rõ nét nhất những mảng sáng tối về hiệu suất công việc của các bộ phận trong một tổ chức. Khi thực trạng đã được làm sáng tỏ thì vấn đề đối với mỗi tổ chức là tìm hướng khắc phục những tồn tại và thúc đẩy những thế mạnh sẵn có.

 

KPI có nghĩa là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc có thể định lượng được để theo dõi tiến độ đạt được mục tiêu hoặc đối tượng cụ thể. Chỉ số này cho biết các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào trong việc đáp ứng các mục tiêu của họ, xác định xem có đang đi đúng hướng đi đạt được kết quả mong muốn hay không.