VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
10 tháng, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công đạt 326 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

10 tháng, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công đạt 326 nghìn tỷ đồng

Số liệu mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong 10 tháng năm 2020, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) thành công đạt 326 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,6% trên tổng giá trị đăng ký phát hành trong 10 tháng.

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng phải có định mức tín nhiệm

Tạo khung khổ pháp lý đồng bộ để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Sẽ siết ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam cần các tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Cụ thể, số liệu của HNX cho thấy, lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, đã có 1.838 đợt phát hành TPDN trên tổng số 2.265 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công lũy kế 10 tháng năm 2020 đạt 326 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,6% trên tổng giá trị đăng ký phát hành trong 10 tháng. Số doanh nghiệp phát hành TPDN thành công trong 10 tháng là 223 doanh nghiệp.

Trong đó, riêng tháng 10/2020, theo số liệu phát hành TPDN riêng lẻ công bố thông tin qua HNX, có 20 doanh nghiệp đã phát hành thành công 90 đợt phát hành TPDN riêng lẻ trên tổng số 44 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng giá trị đăng ký phát hành, giảm 1 nghìn tỷ đồng so với giá trị phát hành tháng 9.

Các doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 10 là các tổ chức tín dụng, chiếm 38,99% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 6,08 năm. Giá trị phát hành của công ty bất động sản chiếm 32,29% trên tổng giá trị phát hành với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,61 năm.

Trong khi đó, các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất chỉ chiếm 8,26% với kỳ hạn là 9,79 năm; các doanh nghiệp ngành xây dựng chiếm 3,16% với kỳ hạn là 5,33 năm; các doanh nghiệp dịch vụ chiếm 2,38% với kỳ hạn là 2,69 năm; các doanh nghiệp khác chiếm 14,92% với kỳ hạn là 3,81 năm.

Đặc biệt, trong tháng 10/2020, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 80 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế, bằng với giá trị đăng ký phát hành, với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2020/NQ-CP sửa đổi Nghị định số 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2020 đã siết chặt phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, Nghị định này đã siết chặt hơn các điều kiện phát hành TPDN, đã “tạo bộ lọc” góp phần nâng cao hơn chất lượng TPDN phát hành ra thị trường.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM