VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bị phạt 170 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bị phạt 170 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần Gia Lai CTC vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 170 triệu đồng vì hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bên cạnh mức xử phạt đó, Công ty này cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt cảnh cáo.

Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tiền giao dịch chứng khoán phải đáp ứng điều kiện gì?

Uy tín công ty kiểm toán ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Giao dịch chứng khoán: Khối ngoại ngược dòng thị trường

Giảm điểm phiên đầu tuần, triển vọng thị trường chứng khoán vẫn rất sáng sủa

Ngày 16/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 308/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty này với số tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Theo Quyết định xử phạt, Công ty này đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty cổ phần Gia Lai CTC không công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Công ty đối với một số thông tin định kỳ, bất thường theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty này cũng bị phạt thêm 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo Quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Gia Lai CTC gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 17/6/2019 trong khi danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 05/6/2019 là chưa đảm bảo tuân thủ quy định Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về việc danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, tổng mức phạt vi phạm chính đối với Công ty này lên đến 170 triệu đồng trên. Bên cạnh mức phạt tiền trên, Công ty cổ phần Gia Lai CTC cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt cảnh cáo theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi theo quy định tại Khoản 39 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không ban hành quy chế về công bố thông tin.

Đồng thời, phạt cảnh cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Theo các chuyên gia kinh tế, tình trạng vi phạm trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay vẫn chưa có xu hướng giảm dù chế tài xử phạt khá nặng và cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM