VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bị xử phạt 25 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bị xử phạt 25 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch chứng khoán

Với hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, ông Nguyễn Đăng Hiếu – người có liên quan của ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 – Công ty cổ phần (mã chứng khoán: G36) đã bị xử phạt với số tiền 25 triệu đồng.

Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác

Khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng 17,7%

[Infographics] Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Chứng khoán những tháng cuối năm

Ngày 15/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 191/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đăng Hiếu - người có liên quan của ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty 36 – Công ty cổ phần.

Theo quyết định xử phạt, ông Nguyễn Đăng Hiếu đã bị phạt tiền 25 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm đ khoản 4 và khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Được biết, ông Nguyễn Đăng Hiếu đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 28/10/2020, ông Nguyễn Đăng Hiếu thực hiện giao dịch bán 31.000 cổ phiếu G36 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch với cơ quan quản lý.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM