VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải phát biểu tại Hội nghị.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019

Ngày 19/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020.

HNX: Doanh nghiệp càng minh bạch, giá cổ phiếu càng cao

Tháng 10/2019, giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tăng 1,37%

Tháng 9, giá trị vốn hóa thị trường niêm yết trên HNX tăng hơn 3,3%

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, và các cơ quan hữu quan.

Theo ông Nguyễn Như Quỳnh - Thành viên HĐQT, Phó Tỏng Giám đốc phụ trách HNX năm 2019, mặc dù quy mô thị trường cổ phiếu tiếp tục tăng nhẹ song thanh khoản sụt giảm mạnh nhất là thị trường niêm yết. Trái phiếu Chính phủ và thị trường chứng khoán phái sinh vẫn có tiếp tục tăng trưởng cả về quy mô và thanh khoản, là điểm sáng trong bức tranh thị trường của HNX năm nay. Trên thị trường cổ phiếu, HNX đã triển khai các giải pháp thúc đẩy quy mô và thanh khoản cho thị trường như ban hành quy chế tổ chức và quản lý thị trường UPCoM sửa đổi nhằm nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia thị trường dễ dàng hơn, ban hành Quy chế tạo lập thị trường sửa đổi…

Ngoài ra, HNX tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy quản trị công ty và công bố thông tin minh bạch như chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch dành cho các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCoM, phối hợp cùng CPA Australia và Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xuất bản tập 3 của bộ ấn phẩm Quản trị công ty; tổ chức các hội thảo hướng dẫn thực hành các thông lệ tốt về quản trị công ty.

Trên thị trường trái phiếu, HNX đã xây dựng quy chế/quy trình đấu thầu hoán đổi TPCP, hoàn thành Đề án hoàn thiện tổ chức thị trường trái phiếu và hiện đang triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ và quy chế vận hành chuyên trang thông tin TPDN để tiếp nhận nội dung công bố của doanh nghiệp phát hành TPDN theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, Sở tiếp tục phối hợp HOSE trong việc giám sát liên thị trường nhằm phát hiện các trường hợp tác động lên thị trường cơ sở để hưởng lợi trên thị trường chứng khoán phái sinh và ngược lại. Trên cơ sở chấp thuận của UBCKNN, Sở đã triển khai bộ tiêu chí mới giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh, góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh.

Từ những đánh giá thực hiện công tác của Sở trong năm 2019 và để triển khai kế hoạch công tác năm 2020, HNX kiến nghị Bộ Tài chính, UBCKNN hỗ trợ tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá cổ phần hoá, thoái vốn cũng như hỗ trợ tăng trưởng quy mô và thanh khoản thị trường cổ phiếu, tái cấu trúc thị trường trái phiếu, hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các sản phẩm và mở rộng cơ sở nhà đầu tư trên thị trường phái sinh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng nhận định năm 2020 là một năm quan trọng đối với TTCK Việt Nam, là năm chuẩn bị để đưa Luật chứng khoán mới vào thực tiễn, năm cuối thực hiện chiến lược phát triển TTCK theo Quyết định 252 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng lại chiến lược mới cho TTCK Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch UBCKNN chỉ đạo các Sở GDCK và VSD cần tích cực tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn luật; rà soát hệ thống quy chế, quy trình để chỉnh sửa cho phù hợp với Luật chứng khoán mới và đáp ứng yêu cầu của hệ thống giao dịch mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đánh giá cao những kết quả mà HNX đã đạt được trong năm 2019. Thứ trưởng chỉ đạo Sở GDCK Hà Nội phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và giao các nhiệm vụ cho HNX như sau:

Một là, tổ chức tốt công tác đấu thầu và giao dịch trái phiếu Chính phủ nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả cho ngân sách Nhà nước.

Hai là, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả thị trường chứng khoán phải sinh, đưa các sản phẩm mới vào giao dịch theo lộ trình đã đề ra tại Đề án phát triển TTCKPS đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ba là, đẩy mạnh công tác đấu giá, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Bốn là, tăng cường công tác giám sát liên thị trường để đảm bảo cho TTCK hoạt động công khai, minh bạch.  

Năm là, phối hợp với HOSE, VSD vận hành suôn sẻ hệ thống giao dịch theo gói thầu của KRX.

Sáu là, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thành lập Sở GDCK Việt Nam.

Bẩy là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để công chúng nắm bắt tốt hơn về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM