VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tháng 11, huy động trái phiếu Chính phủ tăng 21,8%

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tháng 11, huy động trái phiếu Chính phủ tăng 21,8%

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 11/2017, HNX đã huy động được tổng cộng 9.153 tỷ đồng trái phiếu, tăng 21,8% so với tháng 10/2017.

Giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 đợt 3

[Infographic] Huy động vốn trái phiếu Chính phủ tháng 10/2017

Quản lý rủi ro trong hoạt động sử dụng ngân quỹ nhà nước

Giá trị vốn hoá thị trường Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới

Cụ thể, tháng 11/2017, HNX đã tổ chức 31 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 9.153 tỷ đồng trái phiếu, tăng 21,8% so với tháng 10/2017, tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 45,5%.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 2.931 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 4.000 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 2.222 tỷ đồng.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,50-5,00%/năm, 7 năm trong khoảng 4,85-4,88%/năm, 10 năm trong khoảng 5,41-5,91%/năm, 15 năm trong khoảng 5,75-6,20%/năm, 20 năm là 5,82%/năm, 30 năm là 6,10%/năm.

So với tháng 10/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 5 năm tăng 0,02%/năm, 7 năm tăng 0,05%/năm, 10 năm, 30 năm giữ nguyên.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 11, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 800 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 88,6 nghìn tỷ đồng, giảm 15,2% về giá trị so với tháng 10/2017.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 1,105 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 110,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1% về giá trị so với tháng 10/2017.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 5,6 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repo của nhà đầu tư ngoại đạt hơn 247 tỷ đồng.

Trong tháng 11/2017, không có giao dịch mua repo của nhà đầu tư nước ngoài.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM