VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2021: Khối lượng giao dịch tăng gần 30%

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2021: Khối lượng giao dịch tăng gần 30%

Trong tháng 4/2021, khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán phái sinh tăng gần 30%. Tuy nhiên, tỷ trọng giao dịch của khối ngoại trong tháng 4/2021 lại giảm so với tháng trước, chiếm 1,19% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Nhân tố tác động đến trình bày và công bố kế toán công cụ tài chính phái sinh tại các doanh nghiệp Việt Nam

Khi nào được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh?

Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động

Sắp xếp lại các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác

Cụ thể, theo nhận định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2021 tăng mạnh so với tháng trước.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 188.470 hợp đồng/phiên, tăng 29,23% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 281.627 hợp đồng vào ngày 20/4/2021. 

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 4/2021

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 3.2021

Tháng 4.2021

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

145.840

 

188.470

29,23%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

28.349

32.429

14,39%

Nguồn: hnx.vn

Số liệu của HNX cho thấy, khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 4 đạt 32.429 hợp đồng, tăng 14,39% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 4 đạt 33.162 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 8/4/2021.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 4/2021 không có giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm so với tháng trước, chiếm 81,62% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong khi tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng, chiếm 17,19%.

Đáng chú ý, thống kê của HNX cũng cho thấy tỷ trọng giao dịch của khối ngoại trong tháng 4/2021 giảm so với tháng trước, chiếm 1,19% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM