VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xử phạt 70 triệu đồng với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xử phạt 70 triệu đồng với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

"Chiêu" huy động vốn mới của các công ty chứng khoán

Vàng, chứng khoán đồng loạt "khởi sắc" sau tuyên bố của Fed

Không báo cáo về dự kiến giao dịch, một nhà đầu tư chứng khoán bị phạt 45 triệu đồng

Tăng cường hợp tác về lĩnh vực chứng khoán giữa Việt Nam và Lào

Cụ thể, ngày 22/03/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 35/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

Theo Quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán cho Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Quyết định số 13240/QĐ-CT ngày 28/06/2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế, Công văn giải trình ngày 18/02/2019 về kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính quý IV/2018 so với quý IV/2017, Công văn giải trình ngày 07/08/2019 về kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính quý II/2019 so với quý II/2018, Công văn giải trình ngày 18/11/2019 về kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính quý III/2019 so với quý III/2018, Giải trình kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước.

Với hành vi vi phạm trên, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty này với số tiền 70 triệu đồng. Căn cứ xử phạt được dựa theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM