VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Vạn Phát Hưng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Vạn Phát Hưng

Ngày 26/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) đối với Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Tăng cường thanh tra, giám sát trên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam khẳng định kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế

Thị trường chứng khoán Việt Nam thiết lập nhiều kỷ lục

Thị trường chứng khoán mới nổi sẽ có vị thế tốt hơn trong năm 2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Lào triển khai chương trình hợp tác năm 2022

Thông tin Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh bị bắt là bịa đặt

Sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi vi phạm chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo Quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 205/QĐ-XPVPHC ngày 02/6/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty; Báo cáo tài chính quý II/2021 riêng và hợp nhất.

Ngoài ra, Công ty này cũng bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Được biết, Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2019 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM