Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế

Lê Hà

Với trách nhiệm là đảm bảo an sinh, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, thời gian tới, toàn Ngành tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế.

Ngành BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu kịp thời cho đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH.
Ngành BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu kịp thời cho đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH.

Phát huy hiệu quả vai trò an sinh xã hội

Theo số liệu của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 1/2023, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cả nước đạt trên 17,2 triệu người, tăng trên 640.000 người so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt trên 15,8 triệu người và tăng trên 643.000 người so với cùng kỳ năm 2022; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt hơn 1,4 triệu người, tăng 3.300 người so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 89 triệu người và đạt 92,4% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 27.392 tỷ đồng, tăng 469 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ quan BHXH các cấp đã triển khai các biện pháp bảo đảm quyền lợi BHXH, bảo hiểm y tế cho nhân dân, người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Toàn Ngành đã thực hiện chi trả lương hưu tháng 1 và tháng 2/2023 với số tiền hơn 51.000 tỷ đồng; giải quyết chế độ BHXH cho 793.982 người, 45.445 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tháng 1/2023 là trên 14,15 triệu lượt người, tăng khoảng 4,9 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2022. Qua đó, cơ quan BHXH đã kịp thời đảm bảo quyền lợi BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, ngành BHXH Việt Nam đã tổ chức thành công Chương trình “Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Quý Mão 2023” trên toàn quốc với hàng nghìn suất quà được trao tặng.

Mặt khác, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai hiệu quả Chương trình trao tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế, từ đó lan tỏa trên khắp 63 tỉnh, thành phố. Cụ thể, cơ quan BHXH các cấp đã tổ chức trao tặng 16.288 sổ BHXH, 128.338 thẻ bảo hiểm y tế với tổng giá trị 53,4 tỷ đồng...

Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2023, ngành BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động tham mưu chính quyền địa phương xây dựng, hoàn thiện các nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế; tham mưu, xây dựng chính sách hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH, bảo hiểm y tế; tăng cường phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn để khai thác người tăng mới.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế. Xây dựng các báo cáo đánh giá thực trạng, đề xuất sửa đổi các nội dung của Luật, bảo đảm sát với tình hình thực tiễn.

Trong công tác chuyển đổi số, cơ quan BHXH triển khai các khâu kỹ thuật để đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; tối ưu hóa các dịch vụ công về BHXH, bảo hiểm y tế; tổ chức truyền thông rộng rãi các loại hình dịch vụ công về BHXH, bảo hiểm y tế để người dân sử dụng hiệu quả…

Nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân, người lao động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền; phối hợp, tham mưu tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan.

Ngoài ra, các đơn vị trong Ngành triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đóng BHXH; thanh tra, kiểm tra đột xuất, thường xuyên các đơn vị để giảm tình trạng nợ đóng kéo dài; tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế đến các đối tượng để tăng diện bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ để tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế...

Như vậy, bên cạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp, thời gian tới, ngành BHXH Việt Nam sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế; tiếp tục duy trì cách làm hay, sáng tạo về vận động người dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế; phối hợp với chính quyền địa phương giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH...

Tin tưởng rằng, với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, ngành BHXH Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023.