Ký kết hợp tác tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

PV.

(Tài chính) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký kết với Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh thoả thuận hợp tác tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2014 – 2015.

Tổng giám đốc Tập đoàn EVN Phạm Lê Thanh và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh ký biên bản thỏa thuận. Nguồn:EVN
Tổng giám đốc Tập đoàn EVN Phạm Lê Thanh và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh ký biên bản thỏa thuận. Nguồn:EVN

Mục tiêu hợp tác là để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước, đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của thanh thiếu nhi và cộng đồng; tăng cường sự phối hợp giữa EVN và Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 – 2015; góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh và củng cố, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trên cơ sở nội dung và chương trình hợp tác này, EVN và Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng phối hợp triển khai, đồng thời xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện ở cấp tỉnh và cơ sở. Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các tỉnh, thành phố, chủ động phối hợp với lãnh đạo các công ty trực thuộc EVN xây dựng kế hoạch liên ngành để triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận theo hướng dẫn của EVN và Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Theo đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp sẽ hợp tác với các Tổng công ty Điện lực, các Công ty Điện lực và Điện lực thuộc EVN triển khai thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, thông qua các chương trình thiết thực như: Phát tờ rơi, tài liệu, sổ tay hướng dẫn các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; phát động và thực hiện các chương trình tiết kiệm điện như: Gia đình tiết kiệm điện, Tuyến phố tiết kiệm điện, Tiết kiệm điện trong trường học… Tư vấn cho người dân, doanh nghiệp áp dụng các biện pháp để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, thiết bị sử dụng điện có hiệu suất cao và tiết kiệm điện….