Ký kết vốn vay ODA chưa gắn với khả năng trả nợ

BD

Đó là lưu ý của Ủy ban Tài chính ngân sách (UBTCNS của Quốc hội) về tình hìnhsử dụng nguồn vốn vay ODA của Việt Nam thời gian qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo UBTCNS, công tác quản lý và sử dụng vốn vay ODA đang còn một số hạn chế như: Việc đàm phán, ký kết trong một số trường hợp chưa gắn chặt chẽ với khả năng trả nợ. Chất lượng chuẩn bị một số dự án chưa cao. Một số dự án phải tăng tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian hoàn thành làm tăng nghĩa vụ trả nợ, gây lãng phí. Một số dự án trả nợ chậm tiến độ, có dự án không có khả năng trả nợ, đứng trước nguy cơ mất vốn, gây hậu quả nghiêm trọng cho NSNN.

Huy động nguồn lực ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài có khả năng vượt mức trần theo Kế hoạch Đầu tư công trung hạn. Thực trạng này đòi hỏi việc sử dụng vốn ODA phải tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa, nghiêm túc tuân thủ các quy định tại các nghị quyết và các văn bản pháp luật liên quan.  

Ngoài ra, UBTCNS lưu ý, để giữ được mức bội chi bình quân cả giai đoạn không quá 3,9%GDP và phấn đấu giảm mạnh để đến năm 2020 bội chi NSNN không quá 3,5% GDP, là một thách thức cho cân đối ngân sách trong bối cảnh nguồn thu chưa bền vững, một số nguồn thu chưa đạt dự toán, một số nguy cơ rủi ro tài khóa có thể xảy ra trong quản lý vay và trả nợ công.