Lâm Đồng: Năm 2017 chi hơn 518 tỷ đồng hoàn thuế

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2017 cơ quan này đã tiếp nhận 120 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số thuế đề nghị hoàn 523,5 tỷ đồng. Cục Thuế đã giải quyết 117 hồ sơ, với số thuế hoàn là 518,2 tỷ đồng.

Làm thủ tục khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NM.
Làm thủ tục khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NM.

Ông Nguyễn Trọng Thoan - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2017 Cục Thuế đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Báo cáo cho thấy, đến 31/12/2017 doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng đạt 99%, có 5.332 doanh nghiệp hoàn thành đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 99,2% và 5.137 doanh nghiệp hoàn thành đăng ký nộp thuế điện tử với ngân hàng, đạt tỷ lệ 95,5% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Về giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp, năm 2017 Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 120 hồ sơ hoàn thuế GTGT với số thuế GTGT đề nghị hoàn 523,5 tỷ đồng. Đã giải quyết 117 hồ sơ với số thuế hoàn là 518,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, tất cả các hồ sơ hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư và xuất khẩu đã được thực hiện bằng phương pháp điện tử, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Các hồ sơ hoàn do nộp thừa, dự án ODA vẫn thực hiện hồ sơ giấy. Do đó, năm 2018 Cục Thuế tiếp tục mở rộng đối tượng hoàn thuế điện tử theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, duy trì thực hiện hoàn thuế điện tử theo quy định.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế đảm bảo kiểm soát, nắm bắt, theo dõi và quản lý thuế kịp thời. Chú trọng việc rà soát thông tin người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), kịp thời đôn đốc người nộp thuế bổ sung thông tin thay đổi gửi cơ quan thuế để cập nhật phục vụ cho công tác quản lý thuế.

Về công tác kê khai và kế toán thuế, đại diện Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2017 đã cấp mới 3.238 mã số thuế. Số mã số thuế tạm ngừng là 5.611; ngừng kinh doanh đóng mã số thuế là 1.292. Lũy kế mã số thuế đang hoạt động đến 31/12/2017 là 38.279 mã số thuế, trong đó tổ chức 8.377 mã số thuế, hộ kinh doanh 29.902 mã số thuế.

Cục Thuế cũng thường xuyên giám sát chặt chẽ kê khai thuế, kịp thời phát hiện, nhắc nhở các trường hợp kê khai chậm, kê khai chưa đúng. Trong năm 2017 đã tiếp nhận và xử lý 58.525 tờ khai thuế các loại, đạt 98% so với tờ khai phải nộp.