Bộ Tài chính:

Làm tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

PV.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, trong tháng 10/2015, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt kết quả đáng kể.

Bộ Tài chính - nơi đưa ra các quyết sách đúng đắn điều hành NSNN.
Bộ Tài chính - nơi đưa ra các quyết sách đúng đắn điều hành NSNN.

Công tác xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về tài chính

1, Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2101/VPCP-KTTH ngày 5/10/2015, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương về việc sử dụng các khoản kinh phí đã tạm giữ lại (10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm của các đơn vị sử dụng ngân sách; 50% nguồn dự phòng NSĐP) theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2, Đã trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế (Tờ trình số 541/TTr- CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ) nhằm bổ sung các chính sách hỗ trợ sản phẩm nông sản; khuyến khích hợp lý xuất khẩu; ngăn chặn tình trạng gian lận trong hoàn thuế GTGT; sửa đổi quy định về giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước...

3, Đã phối hợp với Bộ NNPTNT, NHNNVN trình Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách phát triển thủy sản góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho các chủ tàu và ngư dân.

4, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giá xăng dầu phù hợp với thực tế (1 lần điều chỉnh tăng, 1 lần điều chỉnh giảm - 2 lần điều chỉnh trong tháng 10), đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Tính chung sau 2 lần điều chỉnh, giá xăng Ron 92 tăng 50 đồng/lít, dầu diesel tăng 160 đồng/lít, dầu hỏa tăng 210 đồng/lít và dầu mazut tăng 240 đồng/kg so với cuối tháng 9.

5, Triển khai Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa và Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

6, Đã ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm tăng cường tính minh bạch và chất lượng quản trị công ty. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán có vấn đề về an toàn tài chính, thanh khoản; vi phạm các quy định về giao dịch, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư; tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán... để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ

Trong tháng 10/2015, không phát sinh ký kết hiệp định vay vốn nước ngoài. Lũy kế đến 26/10/2015 tổng số Hiệp định đã ký kết 34 hiệp định vay nước ngoài với tổng số tiền ký kết là 3.195 triệu USD. Tính đến tháng 10, đã cấp bảo lãnh cho 03 dự án với tổng trị giá bảo lãnh là 1.436,8 triệu USD (đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan; Dự án thuê mua 4 máy bay Boeing B787-9 của Vietnam Airlines; Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4).

- Về giải ngân vốn nước ngoài: huy động vốn vay nước ngoài của Chính phủ vẫn tập trung vào nguồn vốn ODA, vay ưu đãi. Tổng trị giá giải ngân các khoản vay nước ngoài trong tháng 10 là 1.360 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 72.263 tỷ đồng.

- Về công tác trả nợ: Trong tháng 10, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ là 23.269 tỷ đồng (trong đó trả nợ trong nước là 21.550 tỷ đồng và trả nợ nước ngoài là 1.719 tỷ đồng).

Hoạt động hợp tác tài chính quốc tế

Trong tháng 10/2015 Bộ Tài chính đã thực hiện một số hoạt động như:

1, Tham gia các phiên đàm phán EFTA, phiên 10 RCEP về hàng hóa và dịch vụ tài chính, tham gia phiên đàm phán TPP tại Hoa Kỳ;

2, tham dự các phiên họp của các Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định ASEAN-Trung Quốc, ASEAN- Nhật Bản, Ủy ban điều phối thực thi ATIGA, Hội nghị nhóm công tác ASEAN + 3;

3, phê duyệt văn kiện Dự án “Nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính” do Luxembourg tài trợ;

4, hoàn thiện thỏa thuận về tăng cường hợp tác giữa Bộ Tài chính và Cơ quan dịch vụ tài chính Hàn Quốc, thỏa thuận hợp tác tài chính song phương với Bộ Tài chính UAE và Vê-nê-zu-ê-la.

Những hoạt động đối nội, đối ngoại nhằm tích cực thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2015 của Chính phủ đã góp phần điều hành ngân sách kịp thời, mang lại hiệu quả cao trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2015.