Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028

Lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển, vững mạnh

PV. (t/h)

Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, chủ động, tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển, vững mạnh.

Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028.
Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 27/4/2023, Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028. Báo cáo tại Đại hội cho thấy, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2023 đã được thực hiện trong bối cảnh Ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan Quảng Ninh nói riêng đang tập trung tối đa các nguồn lực để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, xây dựng lực lượng Hải quan ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, liêm chính.

Cụ thể, Công đoàn Cục Hải quan cũng đã đóng góp tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn duy trì kim ngạch xuất nhập khẩu đạt từ 10.000 - 16.000 triệu USD/năm; số thu ngân sách đạt 10.000 - 16.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao. Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, góp phần kiểm soát tốt địa bàn, giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia.

Đáng chú ý, Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh phát huy tốt vai đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, CCNLĐ. Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Cán bộ công chức, Luật Bảo hiểm xã hội, các chế độ, chính sách về lương thưởng, phụ cấp, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ việc, nghỉ hưu, vệ sinh an toàn lao động...

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên, CCNLĐ đã trở thành nội dung quan trọng thu hút đông đảo đoàn viên hưởng ứng tham gia, thể hiện tình thương yêu giai cấp, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên và cộng đồng xã hội, tạo thêm niềm tin và sự gắn bó của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn và được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực, nhất là triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Ngành; hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, CCNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nối tiếp truyền thống sẻ chia, "lá lành đùm lá rách”, trong giai đoạn vừa qua, Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên, CCNLĐ ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh tật dài ngày, gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ mái ấm công đoàn với số tiền 279 triệu đồng. Đặc biệt, một số Công đoàn cơ sở thành viên đã phát động toàn thể đoàn viên quyên góp, hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho các cháu là con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị hoặc các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Năm 2020-2021, thực hiện các đợt cao điểm quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, chương trình phối hợp nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, đoàn viên, CCNLĐ Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh đã quyên góp 1,78 tỷ đồng; Tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền ủng hộ là 4,19 tỷ đồng.

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được công đoàn các cấp thực hiện hiệu quả; Chủ động phát hiện, tổ chức bồi dưỡng, giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú để xem xét, giới thiệu kết nạp Đảng; Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” gắn với kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01/5 bằng nhiều việc làm thiết thực, duy trì trong nhiều năm như tổ chức Hội thao truyền thống; tham gia Ngày hội văn hóa thể thao CNVCLĐ...

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục Hải quan đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CCNLĐ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị và của Tỉnh như như “Thi đua xây dựng cơ quan đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, hoặc mới triển khai như “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyt tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, ...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Đặng Thị Kim Chung - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao những kết quả tích cực của Công đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023. Đồng thời tin tưởng, trong nhiệm kỳ tới, với truyền thống đoàn kết và kỷ cương, sáng tạo, Công đoàn Cục Hải quan sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Cục Hải quan tỉnh, và góp phần tích cực xây dựng Công đoàn tỉnh Quảng Ninh vững mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Nguyễn Văn Nghiên cũng ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hải quan đã cùng Đảng uỷ, lãnh đạo Cục chung tay đoàn kết xây dựng công đoàn và các tổ chức chính trị của cơ quan hoành thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã bầu và thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 13 đồng chí. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 02 đại biểu chính thức  và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, chủ động, tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển, vững mạnh.