Liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên

PV.

Chiều ngày 24/7/2015, tại Đắk Lắk, Ban Kinh tế Trung ương,Ban chỉ đạo Tây Nguyên cùng Thời báo Kinh tế Việt Nam đã phối hợp tổ chức phiên toàn thể “Hội thảo Liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên”. Hội thảo nhằm gợi mở hướng đi mới cũng như nghiên cứu đề xuất thành lập các Ban Điều phối có chức năng, nhiệm vụ hoạt động trên những lĩnh vực, ngành hàng và sản phẩm do Bộ quản lý ngành trực tiếp chỉ đạo và từng bước nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy chế liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc và phiên toàn thể Hội thảo, Thiếu tướng Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyênhoan nghênh kết quả của các phiên hội thảo chuyên đề.Các đại biểu đã tập trung làm rõ những vấn đề về kinh nghiệm quốc tế và đặc biệt là sự cần thiết, vai trò và giải pháp thực hiện liên kết vùng trong phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực vùng Tây Nguyên; trên cơ sở tham khảo thực tiễn tổ chức liên kết ở vùng khác trên toàn quốc.

Ông Trần Quốc Cường đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương, ban, bộ ngành Trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia, các doanh nghiệp, các ngân hàng, cơ quan báo chí tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên trong giai đoạn trước mắt cùng như dài hạn. Đó là các vấn đề thể chế kinh tế vùng và cơ chế liên kết vùng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế. Giải pháp để hình thành các liên kết và nâng cao hiệu quả liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên. Vai trò và sự tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp trong việc hình thành và phát triển các liên kết kinh tế.

Báo cáo kết quả 03 Phiên Hội thảo chuyên đề, Đồng chí Vũ Trọng Bình, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung Ươngnêu rõ, các ý kiến tham luận của các phiên hội thảo chuyên đề đãlàm rõ vai trò của Đảng bộ và chính quyền 5 tỉnh Tây nguyên trong liên kết phát triển kinh tế vùng, để có những nỗ lực mạnh mẽ, chủ động khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, thu hút đầu tư, tranh thủ hỗ trợ từ Trung ương nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Vùng Tây Nguyên đã hình thành được những ngành hàng nông nghiệp quy mô lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu như cà phê, hồ tiêu, cao su..., đóng góp rất quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu, cũng như vị thế Việt Nam trên thế giới. Du lịch trong vùng cũng đã phát triển mạnh mẽ, với trung tâm là Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và từng bước lan tỏa ra toàn vùng, gắn với đặc sắc về tự nhiên, văn hóa đặc thù Tây Nguyên; Công nghiệp Tây nguyên từng bước phát triển, nhất là chế biến nông, lâm sản, gắn kết với vùng nguyên liệu nông nghiệp hình thành chuỗi giá trị hàng hóa ngày càng phát triển.

Sự phát triển hạ tầng nội vùng, kết nối với các vùng khác ngày càng được hiện đại, nhất là việc khánh thành đường Hồ Chí Minh, kết nối Tây Nguyên với các tỉnh trong Khu kinh tế trọng điểm Phía nam.Các ý kiến tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học và các doanh nghiệp đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại và các giải pháp, các hướng đi để tăng cường liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên, đặc biệt là trong 3 lĩnh vực nông nghiệp, hạ tầng và du lịch.

Trong phần thảo luận của phiên toàn thể, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề chủ yếu đặt ra về cơ chế liên kết vùng ở Việt Nam nói chung và liên kết phát triển vùng Tây Nguyên nói riêng. Các ý kiến tham luận đồng tình với việc phải tăng cường liên kết vùng trong mối quan hệ tổng thể với nền kinh tế. Cần tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng thể chế kinh tế vùng và liên kết vùng, phát triển trung tâm hạt nhân tại từng vùng kinh tế, đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển phù hợp với thế mạnh của từng địa phương trong liên kết nội vùng và liên vùng. Các đại biểu cũng cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến phát triển liên kết vùng Tây Nguyên như hạ tầng giao thông trong liên kết kinh tế giữa các vùng, cơ chế hợp tác giữa các địa phương và đào tạo nguồn nhân lực trong liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên. Các đại biểu từ các doanh nghiệp cũng thảo luận về cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh vùng trong liên kết kinh tế, từ đó đề ra giải pháp cho các mục tiêu phát triển chung của toàn vùng.

Phiên toàn thể của Hội thảo đã đề ra các giải pháp tổng thể cho vấn đề liên kết phát triển vùng Tây Nguyên, trong đó nổi bật là liên kết phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, liên kết phát triển hạ tầng và liên kết phát triển du lịch. Các đại biểu cũng đề ra hướng đi về khả năng hình thành các nhóm đề án liên kết vùng cho các ngành, lĩnh vực; xây dựng chương trình phát triển liên kết vùng; nghiên cứu đề xuất chủ trương, cơ chế chính sách liên kết vùng cho du lịch, phát triển hạ tầng và đặc biệt là các ngành hàng nông nghiệp, các chủ trương, cơ chế để thúc đẩy doanh nghiệp, làm đầu mối triển khai các đề án sản xuất kinh doanh liên kết trong vùng Tây Nguyên và với bên ngoài.

Với những ý kiến tham luận và trao đổi sâu sắc, kết tinh trí tuệ của các nhà khoa học, nhà quản lý, Hội thảo Liên kết phát triển vùng Tây Nguyên đã mở ra nhiều hướng đi mới cho vùng kinh tế trọng điểm Tây Nguyên, và cũng là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của vùng đến cả nước và quốc tế.

Kết quả hội thảo lần này là cơ sở để Ban Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với các ban, bộ ngành tổng hợp, thống nhất báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về định hướng liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng gợi mở hướng nghiên cứu đề xuất thành lập các Ban Điều phối có chức năng, nhiệm vụ hoạt động trên những lĩnh vực, ngành hàng và sản phẩm do Bộ quản lý ngành trực tiếp chỉ đạo và từng bước nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy chế liên kết phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên.