Lương năm 2017 sẽ tăng 7,3%

PV.

Ngày 03/8/2016, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất, đề xuất Chính phủ xem xét, phê duyệt tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 với mức 7,3%.

Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 với mức 7,3% đã được 13/14 thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia thống nhất
Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 với mức 7,3% đã được 13/14 thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia thống nhất


Theo Hội đồng tiền lương Quốc gia, phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 với mức 7,3% đã được 13/14 thành viên Hội đồng thống nhất. Cụ thể, mức tăng từ 180-250 nghìn đồng so với năm 2016.

Phương án này bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2016 (dự kiến khoảng dưới 5%) và cải thiện một phần tiền lương cho người lao động.

Cũng theoHội đồng tiền lương Quốc gia,mức tăng trên được điều chỉnh cụ thể như sau: Vùng 1 tăng từ 3.500 đồng lên mức 3.750 nghìn đồng (tăng 250 nghìn đồng); Vùng 2 từ 3.100 lên 3.320 nghìn đồng (tăng 220 nghìn đồng); Vùng 3 từ 2.700 lên 2.900 đồng (tăng 200 nghìn đồng); Và vùng 4 từ 2.400 lên 2.580 đồng (tăng 180 nghìn đồng).

Theo ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, mức tăng trên chưa làm hài lòng với bản thân ông và nhiều người. Theo phương án đề xuất ban đầu của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam với mức tăng tối thiểu là 11,11%.

Tuy nhiên, đó cũng là nỗ lực rất lớn, trong bối cảnh doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì mức tăng trên đã thể hiện sự chia sẻ của doanh nghiệp với người lao động.