Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhận chuyển nhượng bất động sản

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Tổng cục Thuế cho biết, từ ngày 15/11/2014, cá nhân sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước 1/7/1994 sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, đối với trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/1994 đến trước ngày 1/1/2009, nếu từ ngày 1/1/2009 nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ nộp một lần thuế TNCN.

Trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/7/ 1994 thì được miễn thuế TNCN.

Cũng theo Tổng cục Thuế, từ thời điểm 1/1/2009 thực hiện Luật thuế TNCN, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế TNCN cho từng lần chuyển nhượng