Mỗi ngày, cả nước có 287 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể


8 tháng qua, cả nước có 68.900 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể.

Trung bình mỗi ngày, cả nước có 287 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể.
Trung bình mỗi ngày, cả nước có 287 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng qua, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 34.300 doanh nghiệp, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm trước; 24.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 5,9%; 10.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,9%, trong đó có 9.200 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 3,8%; 168 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 11,3%. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 287 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác; kinh doanh bất động sản; dịch vụ lưu trú và ăn uống; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác; vận tải, kho bãi; giáo dục, đào tạo; thông tin truyền thông.

Cũng trong 8 tháng qua, cả nước có 88.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 1.225.200 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 694.900 lao động, giảm 2% về số doanh nghiệp, tăng 6,5% về vốn đăng ký và giảm 16,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 13,8 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.993.200 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 26.100 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm nay là 3.218.400 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 32.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,9% so với 8 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên 121.300 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trung bình mỗi tháng có gần 15.200 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.