Moody’s: Khả năng sinh lời của các ngân hàng Việt Nam đang tăng lên

PV. (Tổng hợp)

Hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s vừa công bố Báo cáo cho biết, khả năng sinh lời của các ngân hàng Việt Nam đang tăng lên khi nhu cầu tín dụng được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự cải thiện của chất lượng tài sản.

Khả năng sinh lời của các ngân hàng Việt Nam đang tăng lên.
Khả năng sinh lời của các ngân hàng Việt Nam đang tăng lên.
Theo đó, lợi nhuận trung bình trên tài sản hữu hình (ROTA) của các ngân hàng Việt Nam đã tăng lên 0,97% trong năm 2017 từ mức 0,70% trong năm 2016, trong khi tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh.

Nhìn về tương lai, Moody’s kỳ vọng chỉ số lợi nhuận và chất lượng tài sản sẽ tiếp tục cải thiện trong năm 2018-2019, mặc dù định chế này cho rằng, tăng trưởng cho vay nhanh - ở mức 21% trong năm 2017 - có thể làm tăng nợ xấu.

Tuy nhiên, theo Moody’s, nguồn vốn nội bộ sẽ không đủ để đáp ứng tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh chóng này và các ngân hàng Việt Nam sẽ cần thêm 7 tỷ USD để đạt được tỷ lệ vốn cấp 1 là 11% vào năm 2018 và 2019, trong khi vẫn duy trì tỷ lệ tăng trưởng cho vay.

Nếu không tăng vốn bên ngoài, Moody ước tính tỷ lệ vốn cấp 1 của các ngân hàng thuộc khu vực tư nhân được xếp hạng sẽ giảm xuống còn 8,0% vào cuối năm 2019 từ mức 9,4% vào cuối năm 2017; trong khi ngân hàng có vốn nhà nước được xếp hạng sẽ giảm xuống còn 6,1% từ 6,9%.