Một cửa hải quan: Giải quyết gần 4.500 yêu cầu của doanh nghiệp

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Sau hơn một năm hoạt động (tính từ 1/4/2016), bộ phận cơ chế một cửa hành chính tại trụ sở Tổng cục Hải quan, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tiếp nhận, giải quyết gần 4.500 yêu cầu về thủ tục hải quan cho doanh nghiệp (DN).

Cán bộ hải quan bộ phận một cửa hành chính trả kết quả hồi đáp thủ tục thuế XNK cho DN.
Cán bộ hải quan bộ phận một cửa hành chính trả kết quả hồi đáp thủ tục thuế XNK cho DN.

Theo bộ phận cơ chế một cửa hành chính, nội dung yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chủ yếu tập trung ở lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu (XNK) đề nghị xác nhận không nợ thuế XNK; miễn thuế đối với hàng nhập khẩu dùng cho an ninh, quốc phòng; thủ tục xác định trước mã số hàng hóa. Trong lĩnh vực giám sát quản lý về hải quan chủ yếu là đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK có yêu cầu quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Về chất lượng, hiệu quả công việc, bộ phận cơ chế một cửa hành chính đánh giá, nhìn chung, các đơn vị chức năng có thủ tục liên quan đã có sự phối hợp tốt với Văn phòng Tổng cục Hải quan trong việc giải quyết hồ sơ đúng quy trình thủ tục và thời hạn theo quy định.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được hầu hết tổ chức, cá nhân hài lòng về thời hạn xử lý (hồi đáp kết quả cho DN tối đa không quá 5 ngày làm việc). Trường hợp DN phải bổ sung thông tin, cơ quan hải quan đã xem xét, hồi đáp kết quả tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin cho cơ quan hải quan./.