Mua sắm, sửa dụng vật tư, trang thiết bị y tế bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả

H. Anh

Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) vừa có Công văn số 345/KHTC-KTKT ngày 31/3/2022 gửi Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính; Tổng Giám đốc Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam; Tổng Giám đốc Công Xổ số điện toán Việt Nam về việc mua sắm, quản lý và sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công văn của Bộ Tài chính nêu rõ, Báo cáo kết quả kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2020 và năm 2021 tại một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện cho thấy, công tác chỉ đạo đã được Bộ Tài chính triển khai thống nhất trong toàn Ngành.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã nghiêm túc, chủ động tổ chức triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; thực hiện việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị tại từng thời điểm và tiết kiệm, hiệu quả.

Triển khai yêu cầu tại Văn bản số 261/TTr-P5 ngày 17/03/2022 của Thanh tra Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính; Tổng Giám đốc Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam; Tổng Giám đốc Công Xổ số điện toán Việt Nam tích cực, chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền địa phương để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với trạng thái bình thường mới.

Các đơn vị thường xuyên rà soát các chủng loại vật tư, trang thiết bị y tế cần mua sắm, đảm bảo phù hợp với diễn biến dịch bệnh hiện nay tại từng địa phương và tại đơn vị. Đồng thời, tổ chức công tác mua sắm đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan; xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng các vật tư, trang thiết bị y tế để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện công tác tự kiểm tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế do đơn vị và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện để ngăn chặn và kịp thời phát hiện các trường hợp có vi phạm. Đối với vật tư, trang thiết bị y tế đã mua sắm, trang bị nhưng chưa sử dụng cần thực hiện theo dõi, quản lý và sử dụng an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.