Năm 2012, các ngân hàng trả lãi tiền gửi, tiền vay cho nền kinh tế khoảng 408 ngàn tỷ đồng

Nghi Phương

(Tài chính) Theo ước tính của các tổ chức tín dụng (TCTD), năm 2012, các TCTD đã trả lãi tiền gửi, tiền vay khoảng 408 ngàn tỷ đồng. Các TCTD thu lãi cho vay từ nền kinh tế với khoảng 420 ngàn tỷ đồng.

Việc cải thiện hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của các ngân hàng vẫn là một thách thức lớn. Nguồn: vnexpress.net
Việc cải thiện hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của các ngân hàng vẫn là một thách thức lớn. Nguồn: vnexpress.net

Năm 2012, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh tế trì trệ, do đó rủi ro hoạt động ngân hàng gia tăng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng giảm sút. Điều này cũng phản ánh đúng thực trạng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ngành ngân hàng vẫn có những đóng góp to lớn cho nền kinh tế. Theo đó, số liệu báo cáo của các tổ chức tín dụng (TCTD) cho thấy, năm 2012, các TCTD đã trả lãi tiền gửi, tiền vay khoảng 408 ngàn tỷ đồng. Các TCTD thu lãi cho vay từ nền kinh tế với khoảng 420 ngàn tỷ đồng.

Trong khi đó, chênh lệch thu chi toàn ngành Ngân hàng trong năm 2012 ước chỉ đạt hơn 20 ngàn tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ năm 2008 và cũng chỉ gần tương đương mức chênh lệch thu, chi của năm 2008 hay chỉ bằng khoảng 40% mức của năm 2011 chủ yếu do chênh lệch lãi suất đầu ra, đầu vào giảm, chi phí dự phòng rủi ro gia tăng, tín dụng tăng trưởng thấp.

Các chỉ số hiệu quả kinh doanh (ROA, ROE) cũng chỉ bằng khoảng 40% so với mức của năm 2011.

Đây chính là lí do khiến nhiều TCTD không chia cổ tức hoặc có tỷ lệ chia cổ tức thấp (dưới 10%).

Theo nhận định của các chuyên gia, nếu tình hình kinh tế không có sự cải thiện trong năm 2013 thì hoạt động ngân hàng sẽ còn gặp nhiều khó khăn do nợ xấu và chi phí hoạt động gia tăng. Vì vậy, việc cải thiện hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của các ngân hàng trong năm 2013 vẫn là một thách thức lớn.