Năm 2014 VIB lợi nhuận trước thuế đạt 648 tỷ đồng

Minh Sơn

(Tài chính) Kết thúc năm 2014, VIB đạt 1.836 tỷ đồng lợi nhuận trước dự phòng tín dụng, tăng 93% so với năm 2013, do dành tới 1.188 tỷ đồng trích lập chi phí dự phòng tín dụng, lợi nhuận trước thuế còn lại là 648 tỷ đồng.

Năm 2014 VIB đạt doanh thu thuần đạt 3.470 tỷ. ảnh Financeplus.vn
Năm 2014 VIB đạt doanh thu thuần đạt 3.470 tỷ. ảnh Financeplus.vn

Năm 2014, mặc dù kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, song Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), với định hướng tăng trưởng ổn định và bền vững, đã đạt được những kết quả khả quan từ việc triển khai một cách nhất quán và cân bằng các định hướng chiến lược cũng như tập trung thực hiện các dự án chuyển đổi quan trọng của ngân hàng.

Doanh thu thuần đạt 3.470 tỷ, tăng 38% so với năm 2013. trong khi đó chi phí hoạt động chỉ tăng 5% so với năm 2013, trích lập dự phòng 1.188 tỷ, trong bối cảnh năng suất lao động được cải thiện và ngân hàng vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ và các giải pháp ngân hàng sáng tạo, thu hút nhân sự chất lượng cao và cải thiện mạnh mẽ thu nhập cho cán bộ nhân viên.

Huy động vốn tăng trưởng tốt, với số dư 49.051 tỷ, tăng 13% so với 2013, riêng số dư tài khoản vãng lai tăng 19%. Đây là kết quả của các giải pháp quản lý dòng tiền tiên tiến, song song với việc tiếp tục duy trì các tính năng và ưu đãi hấp dẫn của ngân hàng giao dịch.

Đến cuối năm 2014, vốn chủ sở hữu đạt 8.500 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ. Theo VIB, họ tiếp tục dẫn đầu hệ thống các ngân hàng thương mại về tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tại ngày 31/12/2014 đạt 17,7%.

Các quỹ dự phòng tiếp tục tăng trưởng, với số dư trên 2,000 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2.51% so với 2.82% của năm 2013.

Cụ thể, kết thúc năm 2014, VIB đạt 1.836 tỷ đồng lợi nhuận trước dự phòng tín dụng, tăng 93% so với năm 2013. Tuy nhiên, theo lý giải trong thông tin công bố là tiếp tục chiến lược kinh doanh thận trọng, ngân hàng này đã dành tới 1.188 tỷ đồng trích lập chi phí dự phòng tín dụng, lợi nhuận trước thuế còn lại là 648 tỷ đồng.

Còn nếu so với kế hoạch do đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm, mức 648 tỷ đồng nói trên là khả quan khi đạt 201%.

Ở một số chỉ tiêu khác, năm 2014, doanh thu thuần của VIB đạt 3.470 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2013, từ kết quả của hoạt động ngân hàng lõi và việc thoái vốn từ công ty con.

Huy động vốn đạt 49.051 tỷ đồng, tăng 13% so với 2013; riêng số dư tài khoản vãng lai tăng 19%. Cho vay khách hàng đạt 38.179 tỷ đồng, tăng 8% so với 2013, nếu bao gồm trái phiếu doanh nghiệp thì mức tăng là 15%.

Các quỹ dự phòng của VIB tiếp tục tăng trưởng trong năm qua, với số dư trên 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,51% so với 2,82% của năm 2013.