Năm 2018, Ngành Thuế Hòa Bình phấn đấu thu vượt dự toán

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, lãnh đạo Cục Thuế Hòa Bình cho biết, trong năm 2018 ngành Thuế Hòa Bình phấn đấu thu vượt dự toán Chính phủ giao là 2.687 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán thu năm 2017.

Tại hội nghị ngày 4/1/2018, Cục trưởng Bùi Anh Tấn trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: V.Q
Tại hội nghị ngày 4/1/2018, Cục trưởng Bùi Anh Tấn trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: V.Q

Theo thông tin tại hội nghị, tính đến ngày 31/12/2017, ngành Thuế Hòa Bình thực hiện thu ngân sách nước đạt 3.066 tỷ đồng, vượt 17% dự toán Chính phủ giao, vượt 8% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và đạt 103% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao, bằng 105% so thực hiện năm 2016.

Trong đó, thu từ thuế và phí (không tính tiền sử dụng đất) là 2.716 tỷ đồng, đạt 110% dự toán Chính phủ giao, đạt 107% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 102% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao và bằng 102% so thực hiện năm 2016. Thu tiền sử dụng đất khoảng 350 tỷ đồng, đạt 233% dự toán Chính phủ giao, đạt 113% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 113% dự toán phấn đấu và bằng 140% so thực hiện năm 2016. 

9/15 khoản thu hoàn thành dự toán cả năm đó là: Thu cố định tại xã đạt 499%, thu tiền sử dụng đất đạt 233%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 146%, thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN đạt 144%, thu tiền thuê đất đạt 139%, thu khác tính cân đối đạt 123%, thu từ DNNN trung ương đạt 123%, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 107%, thu sổ xố kiến thiết đạt 100%.

Theo kế hoạch, năm 2018, ngành Thuế Hòa Bình phấn đấu hoàn thành vượt dự toán Chính phủ giao là 2.687 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán thu năm 2017; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND giao dự toán là 3.325 tỷ đồng (trong đó thu nội địa là 3.205 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu là 120 tỷ đồng).