Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn:

Năm 2018, phấn đấu tăng thu tối thiểu 3% so với dự toán

Đức Luận

Ngày 17/01/2018, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2018.
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2018.

Năm 2017, ngành Thuế tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ đạo của Ngành, của Tỉnh. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thuế; Hỗ trợ vướng mắc công tác khai thuế qua mạng, nộp thuế và hoàn thuế điện tử. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, thu thuế hiệu quả, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện kịp thời, thường xuyên đối thoại với người nộp thuế. Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu; Đôn đốc, kiểm tra những công việc đã được chỉ đạo, nhằm chấn chỉnh những việc chưa kịp thời; đội ngũ công chức chủ động trong triển khai thực hiện công việc.

Toàn ngành cũng đã tích cực triển khai thực hiện việc thu theo khu vực, khoản thu, sắc thuế: Doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ, phí và lệ phí tính cân đối, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu khác ngân sách.

Trong năm 2017, tổng thu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt gần 2,4 nghìn tỷ đồng (đạt 140% dự toán Pháp lệnh và gần 124% dự toán UBND Tỉnh giao, bằng gần 130% so cùng kỳ). Thu nội địa được trên 1,3 nghìn tỷ đồng, đạt trên 96% dự toán, bằng gần 119% so với năm 2016.

Năm 2018, với chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hàng chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục  vụ người dân và doanh nghiệp", ngành Thuế tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ đạo của Ngành, của Tỉnh; Phấn đấu tăng thu tối thiểu 3% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Cùng với đó, ngành Thuế Lạng Sơn cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thuế. Tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính thuế về thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp trong công tác hoàn thuế điện tử.

Đặc biệt, cơ quan thuế cũng sẽ thường xuyên thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Tập trung triển khai các biện pháp xử lý, thu hồi nợ, hạn chế thấp nhất số nợ phát sinh. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế, nhất là các trường hợp mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.