Năm 2019, gần 78% doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan thuế

D.Bùi (T/h)

Tổng cục Thuế đã phối hợp với VCCI thực hiện khảo sát đánh giá cải cách thủ tục hành chính (TTHC), mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) năm 2019. Kết quả cho thấy, gần 78% DN được khảo sát hài lòng về dịch vụ của cơ quan thuế. 

Năm 2019, gần 78% doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan thuế.
Năm 2019, gần 78% doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan thuế.

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ DN phát triển, Tổng cục Thuế đã phối hợp với VCCI thực hiện khảo sát đánh giá cải cách TTHC, mức độ hài lòng của DN năm 2019. Kết quả cho thấy, gần 78% DN được khảo sát hài lòng về dịch vụ của cơ quan thuế. 

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 có tối thiểu có 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp, Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, TP trong đó nêu rõ một số nội dung cần thực hiện để nâng cao chất lượng dịch vụ của cơ quan thuế. Cụ thể:

Thứ nhất, Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế;

Thứ hai, tiếp tục duy trì và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử;

Thứ ba, tăng cường giám sát của người dân, DN với việc thực thi công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế, đồng thời không gây phiền hà cho các DN chấp hành tốt pháp luật thuế.

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế trong việc tiếp cận thông tin, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị rà soát lại các hình thức, phương tiện cung cấp thông tin; xem xét để thực hiện truyền thông qua các diễn đàn trực tuyến và tận dụng sự phát triển của mạng xã hội để tăng độ phủ sóng của thông tin về chính sách thuế.

Việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cần tiến hành đồng bộ ở các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực;  thực hiện hỗ trợ theo chuyên đề, theo nhóm người nộp thuế, đảm bảo việc tiếp cận thông tin về thuế của DN được đầy đủ, dễ dàng, thuận tiện.  

Văn phòng các cục thuế và chi cục thuế cần thực hiện đúng quy trình và các quy định về tiếp cận giải quyết TTHC, tăng cường kiểm tra giám sát để chấn chỉnh tình trạng cán bộ thuế yêu cầu thêm hồ sơ giấy tờ không có trong quy định. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC theo phương thức trực tuyến mức độ 3-4.

Công tác thanh, kiểm tra thuế cần cải thiện theo hướng hỗ trợ cho DN biết sai và khắc phục, không tập trung vào việc truy thu và xử phạt, đồng thời phát hiện và xử lý thấu đáo hiện tượng nhũng nhiễu gây khó dễ cho DN. Công tác rà soát đối chiếu nợ thuế phải dễ dàng, thuận lợi, không để tình trạng DN phải đi nhiều vòng, gặp nhiều cán bộ để đối chiếu nợ thuế.

Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp cần tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, quán triệt đến tất cả cán bộ thuế về những nội dung, chính sách, thủ tục về thuế đã sửa đổi bổ sung theo tinh thần cải cách; tăng cường tinh thần, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ thuế; kiên quyết xử lý các sai phạm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nội ngành.