Nâng cao chất lượng nhân lực công nghệ thông tin cho doanh nghiệp

PV.

(Tài chính) Nhằm xây dựng kế hoạch tổng thể trong việc đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng cong nghệ thông tin (CNTT), dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường giai đoạn 2014-2018” đã được triển khai.

Đây là dự án do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, được thực hiện trong thời gian từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2018 phạm vi trên toàn quốc 63 tỉnh, thành.

Kế hoạch tổng thể trong đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng CNTT, thương mại điện tử (TMĐT) cho doanh nghiệp bao gồm 3 nội dung: Đào tạo chung về các kỹ năng ứng dụng CNTT, TMĐT; Đào tạo quản trị doanh nghiệp ứng dụng CNTT theo chuyên ngành; Đào tạo ứng dụng CNTT, TMĐT trong XTTT cho doanh nghiệp; Đào tạo XTTT nâng cao. Trong đó, chương đào tạo đào tạo chung về các kỹ năng ứng dụng CNTT, TMĐT cho các cán bộ cấp trung và cấp cao trong doanh nghiệp gắn liền với CNTT, TMĐT với các nội dung như: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp hiện đại – CIO; Kỹ năng giám sát công việc hiệu quả thông qua hệ thống quản trị doanh nghiệp CNTT; Xác định và phòng  ngừa rủi ro trong doanh nghiệp thông qua giải pháp quản trị doanh nghiệp ứng dụng CNTT.

Đào tạo quản trị doanh nghiệp ứng dụng CNTT theo chuyên ngành sẽ xây dựng các chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp và ứng dụng CNTT, TMĐT theo từng chuyên ngành như: tài chính kế toán, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ; ngân hàng và bảo hiểm; xuất nhập khẩu.