Nâng cao chất lượng và sử dụng Quỹ Khuyến nông

PV.

Trong 3 ngày, từ 7- 9/8/2015, tại số 27, Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng Phát triển đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông TP. Hà Nội, tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng cán bộ quản lý Quỹ khuyến nông thành phố Hà Nội”.

Chương trình bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày cho 30 học viên là chuyên viên Phòng Quản lý Quỹ Khuyến nông - Trung tâm Khuyến nông và các cán bộ chuyên quản Quỹ tại 20 cơ sở trạm trại Khuyến nông các Quận, Huyện, Thị xã thuộc TP Hà Nội. Mục đích nhằm giúp cho các cán bộ chuyên quản quỹ củng cố thêm những kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực quản lý Quỹ Khuyến nông, nâng cao hiệu quả của việc phát triển và bảo tồn nguồn vốn Quỹ Khuyến nông Thành phố.

Khóa học được tổ chức nhằm trang bị thêm cho các học viên kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tín dụng, kiến thức pháp luật để nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động của Quỹ Khuyến nông TP. Hà Nội - một kênh tín dụng góp phần thúc đẩy phát triển ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô.

Theo đó, tại khóa học các học viên đã được các giảng viên của Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng phát triển Việt Nam và giảng viên của Học viện Ngân hàng truyền đạt các chuyên đề:

- Biện pháp tín dụng nâng cao chất lượng và sử dụng Quỹ Khuyến nông;

- Nghiệp vụ về xử lý nợ rủi ro của tín dụng;

- Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội.