Tập huấn kỹ thuật, thăm quan mô hình nuôi theo VietGAP

PV.

Ngày 8-10/8/2015, tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn kỹ thuật, thăm quan mô hình nuôi tôm sú, tôm thẻ theo VietGAP.

Tham dự lớp tập huấn này có 35 học viên là nông, ngư dân có nhu cầu học hỏi nuôi tôm theo VietGAP đến từ huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thành phố Vinh và Hoàng Mai.

Tham gia tập huấn, các học viên đã được giảng viên Kim Văn Tiêu - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia truyền tải những kiến thức như: Quyết định ban hành quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP); Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) theo những quy định chung; Nguyên tắc và yêu cầu cần tuân thủ; Bộ tiêu chí đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy sản (gồm 104 tiêu chí); Các biểu mẫu thực hiện theo Quy phạm VietGAP (bản kê khai các trang trại/các ao đồng sở hữu; đơn xin cấp bổ sung mã số phụ; biên bản kiểm kê thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng để xử lý, cải tạo môi trường); Kế hoạch quản lý sức khỏe động vật thủy sản; Quy định về bảo quản thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học; Bản đánh giá mối nguy về an toàn vệ sinh thực phẩm; Sổ theo dõi xử lý xác tôm chết, chất thải, tiêu hủy hóa chất quá hạn sử dụng; Hồ sơ mua hàng nhập kho và xuất bán; Nhật ký ao nuôi tôm; Quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo VietGAP.

Ngoài ra còn được tham quan mô hình nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng thực hiện theo VietGAP đạt hiệu quả kinh tế cao tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nhằm học tập những kinh nghiệm quý báu của những chủ mô hình nuôi tôm giỏi, từ đó hướng tới cái nhìn tổng quát hơn, thực tế hơn để triển khai tốt tại địa phương trong vụ nuôi tới.