Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ VI của Tổng cục Hải quan:

Nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ VI của Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật đạt được của Hải quan Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời, yêu cầu lực lượng Hải quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Hải quan.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Hải quan.

Triển khai phong trào thi đua rộng khắp trong toàn hệ thống

Sáng ngày 20/8, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ VI. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Hải quan và 63 điểm cầu trên cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã tới dự hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái khẳng định, Hội nghị lần này là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng của ngành Hải quan; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua.

Đây là dịp để ngành Hải quan tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị trong Ngành; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Ngành ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của lực lượng Hải quan Việt Nam.

Hàng năm, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được giao và hưởng ứng thông điệp, phương châm hành động, phòng trào thi đua của Chính phủ như: thông điệp Chính phủ kiến tạo” do Thủ tướng đề xướng từ đầu nhiệm kỳ của Chính phủ và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2016; phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” năm 2019, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch cho từng năm, với chủ đề cụ thể và định hướng các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế.

Bám sát các nội dung phong trào thi đua của Tổng cục Hải quan, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức phong trào thi đua riêng cho đơn vị, lồng ghép thi đua với công việc chuyên môn, góp phần đạt được những kết quả khích lệ trong công tác chuyên môn. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã phát góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ công chức ngành Hải quan, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành Hải quan. Qua các đợt thi đua đã phát hiện một số tập thể, cá nhân có mô hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị ngành Hải quan.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị ngành Hải quan.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 của ngành Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng cho biết, với mục tiêu cải cách hiện đại hóa hải quan đến năm 2020 là xây dựng Hải quan Việt Nam trở thành cơ quan Hải quan điện tử hiện đại, triển khai hiệu quả, hiệu lực các cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước về hải quan, trở thành cơ quan quản lý Nhà nước đi đầu trong cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh mối quan hệ đối tác trong và ngoài nước, tạo thuận lợi cho các đối tác trong thực hiện thủ tục hải quan. Xây dựng lực lượng Hải quan chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, được trang bị và làm chủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

Để đạt được mục tiêu đó, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ công tác cải cách, hiện đại hóa trên phương diện xây dựng cơ sở pháp lý, cải cách về quy trình, thủ tục; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, mở rộng ứng dụng phương pháp quản lý hiện đại, sử dụng trang thiết bị hiện đại nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát; sắp xếp lại tổ chức bộ máy hải quan, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; triển khai chiến lược đào tạo tập trung cho một số lĩnh vực nghiệp vụ quan trọng. Qua đó ngành Hải quan đã nâng cao mức độ chuyên nghiệp, chuyên sâu trong thực hiện các hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Trong đó, nổi bật là việc xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 01/9/2016 hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan... Việc ban hành Luật, các Nghị định trên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành Hải quan cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; là nền tảng triển khai toàn bộ thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Nhiều nội dung về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung.

Tổng cục Hải quan cũng đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực hải quan tiết kiệm cho cộng đồng doanh nghiệp khoảng 15 tỷ đồng/năm. Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính xếp hạng ở vị trí 1/5 các đơn vị khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ về chỉ số cải cách hành chính. Đặc biệt, năm 2019, ngành Hải quan được trao giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”. Hàng năm, thông qua hoạt động giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan còn là cơ quan thường trực thực hiện thành công chương trình Cơ chế một cửa quốc gia ASEAN, qua đó đã góp phần thúc đẩy triển khai chủ trương cải cách thủ tục hành chính góp phần xây dựng Chính phủ điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, cải cách hiện đại hóa thực hiện các thủ tục hành chính từ đó tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia.

Công tác thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động thu ngân sách của Nhà nước, hàng năm chiếm khoảng 13,5% tổng thu NSNN (sau khi trừ hoàn thuế GTGT), góp phần đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xuất phát từ vai trò này, việc tăng thu ngân sách Nhà nước được xem là một nhiệm vụ hàng đầu đối với ngành Hải quan.

Các kết quả trên đều được thực hiện gắn với những hình thức thi đua, xét khen thưởng đảm bảo ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần làm việc của công chức viên chức. Trong lĩnh vực này, công tác thi đua đã thể hiện rõ nét nhất thông qua việc hỗ trợ khuyến khích các đơn vị triển khai giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và chấp hành tốt các quy định pháp luật như Luật hải quan và Luật thuế XNK và nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng lòng của toàn thể công chức, viên chức trong ngành Hải quan nên giai đoạn từ năm 2016-2020, toàn ngành Hải quan đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được giao, đạt dự toán trên 100%.

Công tác chống buôn lậu là nhiệm vụ mang tính đặc thù của ngành Hải quan, góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước là chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Trong nhiều năm qua, Tổng cục Hải quan cũng phát động các đợt thi đua để khuyến khích các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt lĩnh vực công tác này như “Tháng cao điểm phòng chống ma túy”, “Tăng cường đẩy mạnh công tác chống buôn lậu vào dịp tết Nguyên đán”… và đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Toàn cảnh Hội nghị Đại biểu Điển hình tiên tiến lần thứ VI của Tổng cục Hải quan.
Toàn cảnh Hội nghị Đại biểu Điển hình tiên tiến lần thứ VI của Tổng cục Hải quan.

Kết quả, Tổng cục Hải quan đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ án buôn lậu như: ma tuý, vũ khí, động vật hoang dã; hàng điện tử nhập khẩu, thuốc tân dược, thực phẩm gây nguy hại sức khoẻ người tiêu dùng, trang thiết bị y tế đã qua sử dụng... Đặc biệt, năm 2019, Tổng cục Hải quan đã phát hiện 02 vụ nhập khẩu ô tô sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; không bảo quản nguyên trạng hàng hóa chịu sự giám sát hải quan...

Qua việc tăng cường giám sát, Tổng cục Hải quan còn phát hiện nhiều bất cập, sơ hở về cơ chế chính sách, từ đó kịp thời kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn đối với: Nhập khẩu phế liệu; hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất; mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, xuất xứ hàng hóa...

Xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hải quan

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hải quan Việt Nam đạt được trong 5 năm qua. Với xu thế hội nhập và mở cửa của đất nước hiện nay, hệ thống Hải quan đã có những bước đi mạnh dạn, chủ động trong tiến trình hội nhập. Đây là một đòi hỏi tất yếu nhằm từng bước đưa hoạt động hải quan phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế góp phần tạo liên kết chặt chẽ về kinh tế, thương mại giữa thế giới với Việt Nam.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, đặc biệt trong 5 năm qua, cùng với thắng lợi chung của ngành Tài chính, Tổng cục Hải quan đã thi đua, lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, có nhiều đóng góp quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tạo đột phá quan trọng, đáp ứng mục tiêu yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hệ thống pháp luật Hải quan ngày cành hoàn thiện tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý Hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu lưu thông hàng hóa; đặc biệt Tổng cục Hải quan đã vận hành chính thức Cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, trở thành bước tiến quan trọng trong công tác hội nhập quốc tế và công tác hỗ trợ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Ghi nhận những thành tích nổi bật trong giai đoạn vừa qua, Tổng cục Hải quan đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý: đã có 27 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, 01 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng ba, 07 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng nhất, 29 tập thể và 44 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng nhì, 16 tập thể và 70 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành Hải quan cũng được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng nhất, nhì, ba cho thành tích trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã giao nhiệm vụ cho lực lượng Hải quan, cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã tiếp thu, quán triệt ý kiển chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, khẳng định toàn ngành Hải quan tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm xây dựng phát triển Hải quan Việt Nam và những thành tích đạt được, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu sáng tạo không ngừng, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đã phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Hải quan giai đoạn 2021-2025, mong muốn các đơn vị, đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, xứng đáng là những bông hoa tiêu biểu, ưu tú trong ngành Hải quan, là tấm gương lôi cuốn công chức viên chức, người lao động trong ngành Hải quan hăng hái thi đua yêu nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp hiện đại hóa Hải quan, xây dựng Hải quan Việt Nam ngày càng trong sạch vững mạnh, với nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc