Tổng cục Hải quan vừa nỗ lực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa quyết liệt chống thất thu


Trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid-19, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố vừa đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa quyết liệt chống thất thu NSNN, đặc biệt là qua công tác tham vấn trị giá hải quan.

Ngành Hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chống thất thu NSNN. Nguồn: internet
Ngành Hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chống thất thu NSNN. Nguồn: internet

Cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong bối cảnh chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tiếp tục hiện đại hoá hải quan, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào các lĩnh vực: quản lý, giám sát quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK), thu thuế XNK, cải cách thủ tục hành chính… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Đặc biệt, ngày 19/4/2020 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã phê duyệt đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần. Đề án này nhằm tạo thuận lợi thương mại trong kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với các DN chấp hành tốt pháp luật, có ý thức hợp tác, gắn bó với cơ quan Hải quan; khuyến khích tính tuân thủ của DN trong khai báo trị giá hải quan.

Chỉ trong hơn 4 tháng đầu năm 2020, lực lượng hải quan đã tăng thu qua tham vấn đạt khoảng 176 tỷ đồng; trong đó, tập trung vào các mặt hàng rượu, xe đạp, máy cày, máy xới, dụng cụ cầm tay, xăm, lốp.

Theo Đề án, đề nghị tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần được người khai hải quan gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, sau khi có kết quả tham vấn. Tổng cục Hải quan/cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ phạm vi áp dụng theo hướng dẫn phân công công chức hải quan tiếp nhận, xử lý đề nghị trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan.

Đề án này được đánh giá là giải pháp đột phá nhằm góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người khai hải quan, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Chống thất thu ngân sách hiệu quả

Để chống thất thu NSNN hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm công tác tham vấn, xác định lại mã số, trị giá hàng hoá, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Chỉ trong hơn 4 tháng đầu năm 2020, toàn Ngành đã tăng thu qua tham vấn đạt khoảng 176 tỷ đồng; trong đó, tập trung vào các mặt hàng rượu, xe đạp, máy cày, máy xới, dụng cụ cầm tay, xăm, lốp.

Cùng với đó, ngành Hải quan đã xây dựng Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 tuân thủ theo Danh mục mã số phân loại hàng hóa (HS), Danh mục Danh mục hài hòa Mô tả và Mã số hàng hóa XNK ASEAN (AHTN), xây dựng Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế.

Trong đó, tập trung sửa đổi, cập nhật, quy định cụ thể tiêu chí phân loại cho những hàng hóa dễ lẫn, khó phân loại để tránh gian lận trong khai báo, xác định mã số hàng hóa XNK; tập trung kiểm soát việc sử dụng C/O để áp dụng mức thuế suất tại các Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để ngăn ngừa việc khai báo cho các mặt hàng không được hưởng ưu đãi nhưng vẫn áp dụng C/O để được hưởng mức thuế suất ưu đãi thấp.

Thanh tra, kiểm tra cũng là một công tác trọng tâm nhằm chống thất thu NSNN. Theo đó, lực lượng hải quan cũng tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, trong đó tập trung vào các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, hàng hoá nhập khẩu của các doanh nghiệp từ các thị trường có nghi vấn; hàng hoá khai giảm giá, mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu, hàng hoá khai báo thuế suất ưu đãi đặc biệt, khai thuộc đối tượng miễn thuế, hoàn thuế; hàng hoá khai sai loại hình sau đó đề nghị thanh khoản hoàn thuế...

Tính đến ngày 15/4/2020, toàn ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 366 cuộc, trong đó có 131 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 235 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Qua đó, ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính 610,6 tỷ đồng, thực thu vào NSNN 579,5 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan cũng đã tiến hành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó thanh tra chuyên ngành 18 cuộc; kiểm tra nội bộ 13 cuộc. Tổng số tiền kiến nghị truy thu thuế và xử phạt là hơn 53 tỷ đồng, đã thu nộp NSNN hơn 68,5 tỷ đồng (bao gồm số thu lũy kế năm 2019).

Việc áp dụng tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần được ngành Hải quan thí điểm mới đây cũng là biện pháp hiệu quả nhằm chống thất thu NSNN. Tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng "hàng hóa di chuyển" từ nơi xác định trị giá hải quan cao sang nơi xác định trị giá hải quan thấp để làm thủ tục hải quan, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan hiện đang xây dựng để chuẩn hóa một kho dữ liệu chuẩn trên Hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan (bao gồm các tờ khai đã được kiểm tra và có độ tin cậy cao về mức giá); theo đó thiết lập kho dữ liệu gồm trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác định hoặc chấp nhận, có độ tin cậy cao và được sử dụng chung cho toàn Ngành.