VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Định hướng tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 khoảng 14% (*)

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú. Ảnh: Internet.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú:

Định hướng tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 khoảng 14% (*)

Thực trạng phát triển ngân hàng số ở Việt Nam

Nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng tài chính ở Việt Nam

Linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại giai đoạn 2017-2020

Trên cơ sở thực tế điều hành năm 2021, năm 2022 Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện tối đa hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển, hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế, bám sát chương trình phục hồi, phát triển kinh tế của Chính phủ, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, đảm bảo giá trị đồng tiền, đảm bảo ổn định tỷ giá, quản lý tốt thị trường ngoại tệ, thị trường vàng.

Điều hành tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho nền kinh tế, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hướng dòng tiền vào lĩnh vực ưu tiên, mặt khác khai thác tối đa nguồn lực trong nền kinh tế, thông qua các tổ chức tín dụng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, tín dụng ưu đãi.

Để đảm bảo vốn phục cho nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 khoảng 14% để vừa đảm bảo các ngân hàng có dư địa tái cơ cấu nợ cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn bởi dịch bệnh, vừa tiếp tục cho vay mới ra nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tế tín dụng năm 2022 có thể ở mức cao hơn hoặc thấp hơn tuỳ theo mục tiêu yêu cầu kiểm soát lạm phát 2022 và nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM