VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm . Ảnh: NVL

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh; có hiệu lực từ ngày 20/5/2022.

Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay

Ngân hàng sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023

Sắp có Nghị định hỗ trợ lãi suất cho vay với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất thuộc các ngành hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, GD-ĐT, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; các ngành có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố cũng được hỗ trợ lãi suất.

Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 1/1/2022-31/12/2023. Mức lãi suất hỗ trợ 2%/năm được tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế. Đến thời điểm trả nợ lãi của từng kỳ, ngân hàng thương mại sẽ giảm cho khách hàng số tiền lãi phải trả bằng số lãi được hỗ trợ trong kỳ.

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nếu có số dư nợ gốc quá hạn hoặc số dư lãi chậm trả, hay được gia hạn nợ... thì sẽ không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất.

Cũng theo Nghị định 31/NĐ-CP, việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. Việc cho vay hỗ trợ lãi suất này sẽ được dừng sau thời điểm 31/12/2023, hoặc khi các ngân hàng hết hạn mức.

Được biết, gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, xã hội được thông qua hồi tháng 1/2022 có tổng quy mô gần 350.000 tỉ đồng. Trong đó, khoản cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm với doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có quy mô khoảng 40.000 tỉ đồng.

Tại Phú Yên, theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thời gian qua, ngoài việc hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 qua các hình thức cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi, cho vay mới, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh còn chủ động thực hiện các chương trình hỗ trợ khách hàng bằng cách giảm lãi suất cho vay.

Cụ thể, trong năm 2021, mặt bằng lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng giảm bình quân từ 0,5-2,5%/năm so với đầu năm 2020; các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đã giải ngân khoảng 16.863 tỉ đồng theo các chương trình tín dụng ưu đãi cho 50.705 khách hàng vay vốn với tổng số tiền lãi đã miễn giảm theo các chương trình này gần 83 tỉ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM