VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2020

Tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 5/2020 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.240 VND.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2020

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2020.

Kho bạc Nhà nước cung cấp 04 dịch vụ công thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán khoảng 6,2 tỷ đồng vốn ngân sách

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách công tác thu ngân sách

Định hướng cải cách xuyên suốt Kho bạc Nhà nước đặt ra đến năm 2030

Theo Thông báo số 2234/TB-KBNN ngày 29/4/2020 của Kho bạc Nhà nước, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 5/2020 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.240 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 4/2020 như sau: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 25.261 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 29.050 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 15.190 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 218 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.999 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.282 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 4/2020 như sau: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 25.261 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 29.050 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 15.190 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 218 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.999 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.282 VND...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM