Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách công tác thu ngân sách

Hoài Anh

Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN). Đồng thời, chủ động tham mưu và báo cáo định kỳ về thu, chi NSNN cho các cấp chính quyền địa phương.

Báo cáo của KBNN cho hay, thời gian qua, hệ thống đã tổ chức tốt công tác quản lý ngân quỹ. Trong đó, hệ thống đã ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra; chủ động tham mưu và báo cáo định kỳ về thu, chi NSNN cho các cấp chính quyền địa phương.

Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, trong thời gian tới, KBNN tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách công tác thu NSNN như: phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan triển khai thu ngân sách qua mã ID; thí điểm trao đổi thông tin thu phí, lệ phí dịch vụ công tại các trung tâm hành chính công và cổng thông tin dịch vụ công điện tử của các địa phương; mở rộng tài khoản chuyên thu tại 4 hệ thống ngân hàng thương mại (Seabank, Techcombank, VPBank, SHBank).

KBNN cũng sẽ thực hiện quy trình kiểm soát chi mới đối với mô hình KBNN cấp tỉnh theo hướng chuyên sâu, rõ trách nhiệm, đơn giản hóa giản các bước trong quy trình nghiệp vụ để tin học hóa toàn bộ quy trình, gắn với việc hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; triển khai Đề án cải cách kiểm soát, thanh toán chi lương, điện nước.

Đặc biệt, KBNN sẽ xây dựng và trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ nhà nước theo năm, theo quý sát thực tế và phù hợp với các quy định pháp luật; đồng thời, tổ chức quản lý, điều hành ngân quỹ đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của các cấp ngân sách, các đơn vị mở tài khoản giao dịch tại mọi thời điểm.