VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2020

Tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 9/2020 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.209 VND

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2020

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2020.

Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang qua các phong trào thi đua yêu nước

Kho bạc Nhà nước Việt Nam phát triển hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Giải pháp hạn chế rủi ro ngân quỹ trong thanh toán điện tử qua Kho bạc Nhà nước Trà Vinh

Quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Trà Vinh

Theo Thông báo số 4767/TB-KBNN ngày 31/8/2020 của Kho bạc Nhà nước, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 9/2020 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.209 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 9/2020 như sau: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 27.630 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 30.945 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 17.065 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 220 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.995 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.383 VND; 1 CAD (đô la Canada) = 17.717 VND; 1 KRW (Won Hàn Quốc)= 20 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 9/2020 như sau: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 27.630 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 30.945 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 17.065 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 220 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.995 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.383 VND; 1 CAD (đô la Canada) = 17.717 VND; 1 KRW (Won Hàn Quốc)= 20 VND...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM