Ngân sách Nhà nước đang bội thu hơn 79.300 tỷ đồng


Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số thu ngân sách Nhà nước trong nửa đầu năm 2019 đã đạt 745.400 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, ngân sách đang bội thu hơn 79.300 tỷ đồng.

Ngân sách đang bội thu hơn 79.300 tỷ đồng. Nguồn: Internet.
Ngân sách đang bội thu hơn 79.300 tỷ đồng. Nguồn: Internet.

Trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết tình hình thu - chi ngân sách Nhà nước vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là rủi ro từ căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn; giải ngân vốn đầu tư công chậm…

Tuy vậy, qua 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước đã đạt 745.400 tỷ đồng (bằng 52,8% dự toán) và tăng 13,2% so với cùng kỳ 2018. Cụ thể,số thu nội địa 6 tháng ước đạt 600 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1% dự toán, tăng 13,6% so cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 đạt 48% dự toán, tăng 16,5%) ; Thu từ dầu thô 6 tháng ước đạt 30,35 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2018; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 175,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Về tình hình thu ngân sách trung ương, số thu nửa đầu năm hiện đạt 51,5% dự toán, đồng thời là mức thu cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Số thu ngân sách tại địa phương cũng đạt 54,3% dự toán với 50/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán nửa đầu năm.

Về số chi ngân sách Nhà nước, tính đến hết tháng 6, ngân sách đã chi tổng cộng 666.100 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán và tăng 2,6% so với cùng kỳ. Như vậy, trong nửa đầu năm nay ngân sách đã bội thu hơn 79.300 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, hoạt động chi ngân sách Nhà nước thời gian qua tiếp tục được quản lý chặt chẽ. Trong đó, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện chi, mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm, ngân sách trung ương đã sử dụng khoảng 2.900 tỷ đồng, để hỗ trợ một số địa phương bị thiên tai, mưa lũ và phòng chống dịch, dập dịch tả lợn Châu Phi.

6 tháng cuối năm 2019, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước được Quốc hội giao, Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát chặt chẽ lạm phát, siết chặt kỷ cương kỷ luật trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.

Triển khai xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020 và xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách trung hạn giai đoạn 2020-2022 theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo đúng pháp luật thu và phù hợp với khả năng tăng trưởng kinh tế tại từng địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 với mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.