Ngành Hải quan đã sắp xếp, giảm 239 đội, tổ

Theo Ngọc Linh/thoibaotaichinhvietnam.vn

Tính đến đầu tháng 10/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành 36 quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, đội kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm định Hải quan; giảm 239 đội, tổ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để làm cơ sở cho việc rà soát, sắp xếp các chi cục hải quan, đội (tổ) thuộc chi cục hải quan, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu và trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17/10/2017 về tiêu chí thành lập, tổ chức lại đội (tổ) thuộc chi cục hải quan và tương đương thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh/thành phố.

Với việc ban hành 36 quyết định nêu trên ngành Hải quan đã tinh giản được 239 đội, tổ trực thuộc các cục hải quan tỉnh, thành phố, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, cục hải quan giảm nhiều nhất là 18 đội (tổ) là Hà Nội; giảm từ 10 đến 13 đội (tổ) như Khánh Hòa, Long An, Tây Ninh…

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đã phê duyệt Quyết định số 2199/QĐ-TCHQ (ngày 3/8/2018) quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong quý IV/2018, ngành tiếp tục rà soát, báo cáo Bộ Tài chính phương án sắp xếp lại chi cục hải quan và đơn vị tương đương cục hải quan theo Quyết định số 2015/QĐ-BTC về phương án sắp xếp, tổ chức lại các cục hải quan tỉnh, thành phố theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 36/2015/NĐ-CP quy định tiêu chí thành lập cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của hải quan các cấp.

Liên quan đến việc thu gọn đầu mối cấp chi cục, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 768/QĐ-BTC về việc giải thể Chi cục Hải quan khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Cầu Treo trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh kể từ 1/6/2018.